Nové a chudší země EU se shodly: Rozpočet na soudržnost a zemědělství by se krátit neměl zveřejněno 30.11.2018

Zástupci šestnácti zemí EU se v Bratislavě shodli, že rozpočet na politiku soudržnosti a zemědělskou politiku EU na léta 2021 až 2027 by měl být zachován na úrovni stávajícího sedmiletého rozpočtového rámce. Evropská komise navrhla pro obě zmiňované politiky krácení peněz. ČT

Studie: Obchod zajišťuje více než 36 milionů pracovních míst v celé EU zveřejněno 29.11.2018

Dvě nové studie, které dnes zveřejnila Evropská komise, upozorňují na rostoucí význam vývozu z EU pro pracovní příležitosti v Evropě i mimo ni.

Vývoz z EU do celého světa je důležitější než kdy dříve, protože zajišťuje 36 milionů pracovních míst po celé Evropě, což je o dvě třetiny více než v roce 2000. Na 14 milionech z těchto pracovních míst jsou ženy. Kromě toho vývoz z EU do světa vytváří v EU přidanou hodnotu ve výši 2,3 bilionu EUR.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení