Prohlášení Asociace samostatných odborů k požadavku zvýšení minimální mzdy s projednáním v tripartitě 13.9.2022 zveřejněno 24.08.2022

Asociace samostatných odborů vítá dohodu odborových svazů s vládou o navýšení platů zaměstnanců státu, veřejných služeb včetně těch, kteří jsou pod státní službou od září tohoto roku o 10 %. Každý zaměstnanec si zaslouží za svoji práci odpovídající odměnu.

Avšak vzhledem k tomu, že současná tíživá ekonomická a sociální situace drtivě dopadá na zaměstnance všech sektorů národního hospodářství, Asociace samostatných odborů požaduje zvýšení minimální mzdy také od 1. září 2022 minimálně o 10 % a projednání tohoto požadavku na nejbližším Plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se bude konat dne 13. září 2022.

Bohumír Dufek, předseda ASO

Další otevřený dopis premiérovi od nespokojených zemědělců zveřejněno 24.08.2022

Před týdnem iportaL24.cz informoval o třech otevřených dopisech premiérovi, předsedovi Hospodářské komory, ministru zemědělství a prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR od členů platformy KLUB 2019. Tentokrát se na Petra Fialu (ODS) obrátil předseda Asociace samostatných odborů a Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumír Dufek.

https://www.iportal24.cz/featured/dalsi-otevreny-dopis-premierovi-od-nespokojenych-zemedelcu/

OTEVŘENÝ DOPIS PREMIÉROVI zveřejněno 23.08.2022

Vážený pane premiére,


v souvislosti s protestem zemědělské veřejnosti proti tomu. jakou zemědělskou politiku současná vláda prosazuje ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky pro Českou republiku na léta 2023-2027, který proběhl dne 8. června 2022, bylo Vám a celé vládě předáno Prohlášení Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odboru ČR.

V Prohlášení byly vyjádřeny požadavky. které by měly neslýchaně obtížnou a stále se zhoršující situaci všech občanů České republiky pomoci řešit.

Do dnešního dne jsme však neobdrželi reakci jak české vlády, tak ani Vás osobně, jak by měly být uvedené požadavky řešeny.

Doufáme. že situace, v jaké se nachází většina českých občanů včetně jejich názorů Vás i celou vládu natolik zajímá, že se očekávané reakce dočkáme.

Dále se na Vás, pane premiére, obracíme s žádostí o projednáni upraveného Strategického plánu SZP v ČR.  V současnosti probíhá hodnoceni koncepce a jednání s Evropskou komisí o technických parametrech. Vzhledem k tomu. že ministr zemědělství s Odborovým svazem nekomunikuje, žádáme, aby byl upravený Strategický plán Společné zemědělské politiky projednán v Radě hospodářské a sociální dohody ČR.

 

S pozdravem

Bohumír Dufek
předseda OSPZV-ASO ČR

Priority Agrární komory ČR pro předsednictví zveřejněno 21.08.2022

Česká vláda by se v rámci svého předsednictví v Radě Evropské unie, které začalo 1. července 2022, měla zasadit především o nastavení férových podmínek pro české zemědělce v rámci Evropské unie. Agrární komora ČR proto vyzvala Ministerstvo zemědělství k prosazování těchto priorit v Evropské unii.

Vláda má stále o zemědělství zkreslenou představu, říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal zveřejněno 20.08.2022

Pokusy zemědělců přimět vládu k jednání o neutěšené situaci v českém zemědělství naráží na pasivitu, dokonce až neochotu úředníků. „Vláda s odpovědností za všechny občany, nikoliv jen se snahou zalíbit se svým voličům, musí vnímat zemědělství v celém rozsahu a vymanit se z romantických představ, které mají jen pramálo společného s realitou,“ říká pro srpnové vydání časopisu AGRObase prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení