Nejčastější nedostatky při změně pracovního zařazení zveřejněno 03.03.2024

Jedná se o dočasné převedení zaměstnance či části zaměstnanců na práci při drobných stavebních či zemních pracích. Tyto práce jsou prováděny především v době, kdy je nedostatek práce v zemědělské prvovýrobě / podzim, zima a část jara/. V této době  zaměstnavatelé hledají jak pro část zaměstnanců zajistit alespoň nějakou práci. Jedná se například o opravy, či přestavby částí zemědělských budov .

Nový test na Prevence.info zveřejněno 10.04.2023

Na webu Prevence.info byl zveřejněn nový test ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance živočišné výroby. Vyzkoušejte si své znalosti.

Předložení návrhů opatření / aktivit dle § 320a písma) a b) Zákoníku práce na rok 2024 zveřejněno 14.03.2023

Na 165. jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 6. března 2023 byly schváleny Priority sociálního dialogu podle § 320a písm. a) zákoníku práce a Priority prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání podle § 320a písm. b) zákoníku práce na rok 2024.
V souladu s ustanovením příslušných metodických postupů pro vyplácení finančních prostředků lze nyní předkládat návrhy aktivit na podporu sociálního dialogu dle písm. a) uvedeného paragrafu, respektive návrhy opatření v oblasti prevence dle písm. b). Návrhy aktivit a opatření předkládejte, prosím, Sekretariátu RHSD ČR na předepsaném formuláři do 31. března 2023 tak, aby mohl být zajištěn další schvalovací postup.
Schválené priority na rok 2024 a předepsané formuláře v příloze.

ŽEBŘÍKY- Osnova školení zveřejněno 24.02.2023

Pokud se podíváme na statistiku smrtelných, vážných i ostatních úrazů několik let zpátky, tak zjistíme, že nejčastější příčinou úrazu jsou pády. Nejhorší následky mají ale pády z výšky, a to nejčastěji ze žebříku.
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Ministři potvrdili zemědělcům přislíbené dvě miliardy navíc

  • Zveřejněno: 23.05.2024
Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a financí Zbyněk Stanjura (ODS) potvrdili zástupcům zemědělských organizací přislíbené peníze navíc – letos 550 milionů a příští rok dvě miliardy. Agrární komora uvedla, že stále platí pětice priorit, mezi nimi například podpoření zaměstnanosti slevou na sociálním pojištění nebo nezdaňování evropských dotací. ČT