Nejčastější výše rodičovského příspěvku se pohybuje mezi 6 000 – 7 600 Kč zveřejněno 13.08.2018

Ke konci června čerpalo rodičovský příspěvek ve výši nad 11 500 Kč celkem 16 597 rodičů. Využili tak možnost, kterou od ledna letošního roku zavedla novela zákona o státní sociální podpoře. Ta zrušila omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku (11 500 Kč za měsíc). Maximální možná částka tak může v rámci této dávky momentálně činit 36 750 Kč měsíčně.

Nová příručka „Jak využít informačních a komunikačních technologií pro poradenství a profesní rozvoj.“ zveřejněno 12.08.2018

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání CEDEFOP, které je jednou z decentralizovaných agentur EU, vydalo novou příručku, která podporuje přenos a adaptaci nástrojů kariérového rozvoje, které se používají při poradenství, prevenci předčasného ukončování školní docházky, při poskytování služeb zaměstnanosti.

Zapojte se do veřejné konzultace a ovlivněte podobu nového zákona o ochraně spotřebitele zveřejněno 12.08.2018

Spotřebitelské právo se neustále vyvíjí, reaguje na vývoj trhu. V současné době tak dochází k jeho revizi nejen na evropské, ale i na české úrovni. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce právní úpravu nadále zkvalitňovat, a tím ještě lépe chránit spotřebitele, a také omezovat nadbytečnou byrokratickou zátěž podnikatelů.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení