Informace k projektu „Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - AGRODIALOG III.,, CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010575

Informace o poskytnutí dotace Moravskoslezského kraje

Rada kraje svým usnesením č. 49/4307 ze dne 23.10.2018 rozhodla o poskytnutí dotace v hodnotě 200 000,- Kč na modernizaci kancelářského vybavení zasedací místnosti v hotelu Paramon Suchá Rudná, s tím, že projekt bude realizován nejpozději do 30.4.2019.

V současné době je zmodernizovaná zasedací místnost plně funkční, vybavená prezentační technikou, dataprojektorem, plátnem a je k dispozici připojení k internetu včetně připojení vlastní techniky jednotlivců na elektrickou síť.

Zasedací místnost je vhodná pro pořádání kongresů, konferencí, workshopů, kulatých stolů a školení. Zároveň je vhodná i pro žáky a studenty ve škole v přírodě.

  • 1
  • 2
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení