Webové stránky
 
"Sociální dialog v zemědělství"
 
 
vznikly v rámci projektu "Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v změdělství" (Zkrácený název: Vyjednávání v praxi), který realizuje Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky (OSPZV-ASO ČR) jako zástupce zaměstnanců společně se Zemědělským svazem ČR, jako zástupcem zaměstnavatelů v zemědělství.
 
 
 
Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 
 
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Zpráva o pracovní úrazovosti v České republicev roce 2015

  • Zveřejněno: 21.10.2016

Zpráva o úrazovosti obsahuje údaje:

  • Českého statistického úřadu  - všechny pracovní úrazy (PÚ) s pracovní neschopností,
  • Ze záznamů obdržených oblastními inspektoráty práce od zaměstnavatelů – pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny a při úmrtí zaměstnance,
  • Ze záznamů zaslaných zaměstnavateli obvodním báňským úřadům – pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny,
  • Z vlastních kontrol příčin a okolností pracovních úrazů provedených oblastními inspektoráty práce.

Pracujete při důchodu?

  • Zveřejněno: 21.10.2016

Vylepšit si důchod mohou pracující důchodci za každých 360 odpracovaných dnů, a to i v případě, kdy v zaměstnání pokračují. Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti důchodce.

MPSV podpoří rovnost mužů a žen na trhu práce

  • Zveřejněno: 20.10.2016

Mezi přetrvávající problémy v oblasti trhu práce patří nerovnost mezi pohlavími. Míra nezaměstnanosti žen je mnohem vyšší než mužů a neodůvodněné rozdíly panují také v jejich odměňování. MPSV bojuje proti tomuto jevu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).