Webové stránky
 
"Sociální dialog v zemědělství"
 
 
vznikly v rámci projektu "Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v změdělství" (Zkrácený název: Vyjednávání v praxi), který realizuje Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky (OSPZV-ASO ČR) jako zástupce zaměstnanců společně se Zemědělským svazem ČR, jako zástupcem zaměstnavatelů v zemědělství.
 
 
 
Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 
 
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Nová zpráva „Práce kdykoli a kdekoli“

  • Zveřejněno: 25.02.2017

Nová zpráva Mezinárodní organizace práce (MOP) a  Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) upozorňuje na příležitosti a výzvy stále se rozšiřující práce na dálku.  Zpráva ukazuje, že využití moderních komunikačních technologií usnadňuje lepší celkovou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, ale zároveň také stírá hranice mezi prací a osobním životem.

Makroekonomický dialog se sociálními partnery

  • Zveřejněno: 24.02.2017

Představitelé Rady Evropské unie, Evropské centrální banky a Evropské komise se setkali s evropskými sociálními partnery dne 21. února 2017 s cílem diskutovat o aktuálních ekonomických podmínkách a ekonomickém výhledu, jakož i o roli fiskální politiky pokud jde o podporu růstu.