Webové stránky
 
"Sociální dialog v zemědělství"
 
 
vznikly v rámci projektu "Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v změdělství" (Zkrácený název: Vyjednávání v praxi), který realizuje Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky (OSPZV-ASO ČR) jako zástupce zaměstnanců společně se Zemědělským svazem ČR, jako zástupcem zaměstnavatelů v zemědělství.
 
 
 
Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 
 
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Nelegální zaměstnávání cizinců

  • Zveřejněno: 22.06.2017

V rámci kontrolní činnosti se orgány inspekce práce věnují kontrolám zaměřeným na odhalování nelegálního zaměstnávání, a to jak občanů České republiky, občanů Evropské unie, tak občanů třetích zemí. Kontroly nelegálního zaměstnávání cizinců jsou realizovány v souladu s jednotnou metodikou provádění kontrol nelegálního zaměstnávání.