Webové stránky
 
"Sociální dialog v zemědělství"
 
 
vznikly v rámci projektu "Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v změdělství" (Zkrácený název: Vyjednávání v praxi), který realizuje Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky (OSPZV-ASO ČR) jako zástupce zaměstnanců společně se Zemědělským svazem ČR, jako zástupcem zaměstnavatelů v zemědělství.
 
 
 
Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 
 
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Evropská občanská iniciativa: Komise registruje novou iniciativu „Eat ORIGINal! Unmask your food“

  • Zveřejněno: 21.09.2018

Sbor komisařů dne 19,.9.2018 rozhodl o registraci nové evropské občanské iniciativy s názvem „Eat ORIGINal!. Unmask your food“. Cílem navrhované občanské iniciativy je zavedení povinnosti uvádět informace o původu u vąech potravinářských produktů, a předcházet tak podvodům, chránit veřejné zdraví a zaručit právo spotřebitelů na informace.