Nebezpečné plyny v zemědělství a závažné pracovní úrazy zveřejněno 29.01.2017

CO2 - kysličník uhličitý - vzniká při nedokonalém kvašení senáže, siláže, při spaření obilí, při nekvalitní konzervaci pícnin. Jeho přítomnost se zjišťuje otevřeným ohněm, to znamená, že se po otevření zásobníku, senážní věže (dvířek) spustí se do věže např. zapálená svíčka v ochranném pouzdře. Když tato svíce zhasne, je zde přítomen CO2, kysličník uhličitý.

Zátěž chladem zveřejněno 27.01.2017

Povinností zaměstnavatele je udržovat na pracovišti požadovanou teplotu, nebo, pokud to z technologických důvodů není možné, chránit zaměstnance před zátěží chladem stanovenými postupy (OOPP, bezpečnostní přestávky v ohřívárně, ochranný nápoj).

Hlášení pracovních úrazů zveřejněno 29.10.2016

Pracovním úrazem je poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Dle § 105 odst. 1 Zákoníku práce musí zaměstnavatel vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku každého pracovního úrazu.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

PROKOP – východ podpořil 4 500 nezaměstnaných osob

  • Zveřejněno: 18.12.2018

Zvýšení kompetencí, které chybějí dlouhodobě nezaměstnaným, a předávání informací, které jim mohou usnadnit návrat na trh práce, přesně to bylo hlavním cílem projektu PROKOP – východ.