• Zveřejněno: 21.11.2019
 • Autor: Ing. Jaromír Šedivec, svazový inspektor BOZP, OSPZV-ASO ČR
V minulosti náš Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR věnoval nemalé finanční prostředky do osvěty a to v souvislosti s novelizací zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách. Tato novelizace nabyla právní účinnosti právě před dvěma lety a to zákonem č. 202/2017 Sb., na jehož tvorbě se náš svaz také nemalou měrou podílel. Přestože naši inspektoři BOZP provedli za tu dobu několik seminářů a školení k této problematice, objevují se neustále tytéž dotazy k platnosti tohoto zákona. Některé, nejčastější z těchto dotazů se pokusím zodpovědět a to zjednodušenou formou.

Kdo platí vstupní prohlídku

 • Vstupní pracovnělékařskou prohlídku na denní práci si hradí osoba ucházející se o zaměstnání.
 • Vstupní pracovnělékařskou prohlídku na noční práci hradí vždy zaměstnavatel.

Je ale dobrým zvykem, že pokud zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu se zaměstnancem, tak náklady na vstupní prohlídku uhradí. Zákon zaměstnavateli nezakazuje uhradit po dohodě náklady se zdravotní prohlídkou i s neúspěšnými kandidáty, ale je to jen dobrá vůle.

 • Další následné pracovnělékařské prohlídky hradí vždy zaměstnavatel

Jsou nutné pracovnělékařské prohlídky u kategorie první

 • Ano, zaměstnavatel ale nemusí mít uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařské služby a může vyslat zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce k jejich registrujícím poskytovatelům na základě písemné žádosti, pokud obsahem práce není činnost, pro jejíž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti zvláštním předpisem
 • Registrující poskytovatel zaměstnance nemůže tedy provedení pracovnělékařské prohlídky na základě žádosti zaměstnavatele odmítnout, jak se dosud občas stávalo.

Jsou nutné pracovnělékařské prohlídky při uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

 • Pouze pokud se jedná o práci, která je prací rizikovou, nebo práci, pro jejíž činnost jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti a to zvláštním předpisem

Povinnost registrujícího lékaře

 • Vystavit na žádost zaměstnavatele posudek o schopnosti zaměstnance vykonávat práci v kategorii první
 • Oznámit zaměstnavateli změnu zdravotního stavu zaměstnance, pokud má podezření, že ke zhoršení zdravotního stavu došlo vlivem podmínek práce v zaměstnání.

Vedení evidence zaměstnavatelem

 • Zaměstnavatel musí vést dokumentaci o pracovnělékařských službách, ale tato evidence se nesmí vztahovat ke konkrétním zaměstnancům a jejich zdravotnímu stavu.

Tolik asi ve stručnosti k novelizaci, která byla provedena zákonem 202/2017 Sb., a která je v platnosti přesně dva roky. Jedná se opravdu o stručné zodpovězení nejčastějších otázek okolo pracovnělékařských prohlídek. Pokud máte ještě další nejasnosti, zeptejte se našich inspektorů BOZP prostřednictvím tohoto portálu, rádi vám odpovíme.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Čeští produkční zemědělci jsou zde od toho, aby produkovali kvalitní české potraviny. Vláda by to měla respektovat!

 • Zveřejněno: 26.06.2022

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR uspořádaly nedávno, 8. června 2022, v Praze významnou protestní akci, během níž obě nevládní společenské organizace, které zastupují zájmy českých produkčních zemědělců, vyslovily zásadní a ostrý nesouhlas se zemědělskou politikou současné vlády premiéra Petra Fialy. Dalším spoluorganizátorem této protestní akce byl i Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR, který hájí zájmy zaměstnanců v českém zemědělství a potravinářství.

Lidé kupují ornou půdu s cílem prodat ji později za stavební parcely!

 • Zveřejněno: 28.06.2022

Co je potřebné a čeho ubývá, se stává cennějším. Podle serveru Novinky.cz v současné době lze ještě pořád relativně levně si pořídit zemědělské pozemky. Dají se koupit za 30, 40, 50 korun za metr čtvereční. U této cenové hladiny jde ale většinou o spoluvlastnické podíly. Nejlepší pozemky s vysokou bonitou a jedním vlastníkem se nabízejí za 70 i 100 korun za metr čtvereční.