ASO v roce 2022 realizovala projekt pod názvem Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky“ (příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni).

Informace o  projektu

Asociace samostatných odborů v roce 2022 chce zaměřit své aktivity na podporu a ochranu kolektivního vyjednávání, řešení sociální nerovnosti ve společnosti, ochranu zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky, a tak přispět k udržitelnému hospodářskému růstu a odstranění důsledků pandemie koronaviru.

Asociace samostatných odborů v rámci projektu realizovala zpracování 7 odborných studií, které jsou zaměřeny na prioritní oblasti sociální ochrany zaměstnanců:

 • Ekonomické důsledky související s pandemií COVID-19 a dopady na zaměstnanost
 • Kurzarbeit a další možná řešení v souvislosti s omezováním provozu pro překážky v práci
 • Role sociálních partnerů při stanovování spravedlivých pracovních podmínek včetně minimálních mezd prostřednictvím kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv
 • Sociální a udržitelné oživení a strategie odborů zaměřená na mladé zaměstnance a učně v době řešení krize COVID-19
 • Změny charakteru práce při přechodu na „zelenou“ a digitální transformaci průmyslu
 • Posilování ochrany odborových práv a kolektivního vyjednávání v procesu obnovy v důsledku pandemie koronaviru
 • Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětví.

Uskutečnily se 3 průzkumy formou dotazníkového šetření mezi zástupci sociálních partnerů na téma:

 • Nové formy zaměstnávání, jejich přednosti a nedostatky z pohledu zaměstnance
 • Kolektivní vyjednávání v době ekonomické stagnace a zvyšování nezaměstnanosti
 • Vliv minimální mzdy na motivaci zaměstnanců i zaměstnavatelů k růstu produktivity práce a na podporu zavádění nových technologií.
Pro diseminaci výstupů odborných studií a výsledků průzkumů se uskutečnilo 5 diskusních fór, 5 odborných konferencí, 12 kulatých stolů, 6 odborných seminářů a 2 mezinárodní konference.
 
Texty studií a závěrečných zpráv z půzkumů ke stažení:
 
 1. Odborná studie na téma Ekonomické důsledky související s pandemií COVID-19 a dopady na zaměstnanost“ 
 1. Odborná studie na téma Kurzarbeit a další možná řešení v souvislosti s omezováním provozu pro překážky v práci“ 
 1. Odborná studie na téma Role sociálních partnerů při stanovování spravedlivých pracovních podmínek včetně minimálních mezd prostřednictvím kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv“ 
 1. Odborná studie na téma Sociální a udržitelné oživení a strategie odborů zaměřená na mladé zaměstnance a učně v době řešení krize COVID-19
 1. Odborná studie na téma Změny charakteru práce při přechodu na „zelenou“ a digitální transformaci průmyslu“ 
 1. Odborná studie na téma Posilování ochrany odborových práv a kolektivního vyjednávání v procesu obnovy v důsledku pandemie koronaviru“ – 
 2. Odborná studie na téma Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětví“ 

 

 1. Průzkum na téma Nové formy zaměstnávání, jejich přednosti a nedostatky z pohledu zaměstnance“ 
 2. Průzkum na téma: Kolektivní vyjednávání v době ekonomické stagnace a zvyšování nezaměstnanosti“ 
 1. Průzkum na téma: Vliv minimální mzdy na motivaci zaměstnanců i zaměstnavatelů k růstu produktivity práce a na podporu zavádění nových technologií“ 

 

 

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení