• Zveřejněno: 16.09.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Organizace sdružující zemědělce ve Visegrádské skupině, tj. v České republice, Polsku, Maďarsku, Slovensku, a dále v Bulharsku, Chorvatsku, Estonsku, Litvě a Rumunsku, se shodují v tom, že budoucnost evropského zemědělství je v ohrožení. Připisují to, díky evropské energetické krizi, rostoucím vstupním nákladům, především cen energií, a současně i nízkým výkupním cenám potravin od obchodníků. Následkem toho může, podle nich, dojít ke snížení produkce potravin v Evropě a zhoršení jejich dostupnosti pro obyvatele. Organizace proto apelují ve společném memorandu z jednání, které se ve dnech 14. a 15. září uskutečnilo v Praze, na ministerstvo zemědělství, aby se touto situací zabývalo.

Podpis tohoto memoranda, a zároveň i neformální jednání ministrů zemědělství EU, které se dnes konalo v Kongresovém centru Praha, se stalo vhodnou příležitostí pro svolání tiskové konference, kterou za účasti představitelů agrárních komor zemí Visegrádu, svolaly Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, za podpory OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ASO ČR) před Kongresové centrum Praha.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal v úvodním projevu prohlásil, že prvotním zájmem českých zemědělců je produkovat kvalitní, bezpečné a cenově dostupné potraviny. Podle něho českým produkčním zemědělcům tomu brání dvě základní věci. Jednak jsou to vysoké ceny energií, za druhé to jsou enviromentální omezení, která pro agrární sektor schválily a stanovily vrcholné orgány Evropské unie. Ve své podstatě jde o myšlenky a také i konkrétní nařízení a příkazy, které jsou koncipovány v Zelené dohodě pro Evropu, neboli anglicky řečeno, v programu Green Deal. Načež k tomu dodal, že právě, při příležitosti tohoto neformálního jednání ministrů zemědělství EU, které se koná v rámci českého předsednictví EU v Praze, agrární komory zemí Visegrádské skupiny vyhlásily tzv. pražské memorandum, které podpořily i nevládní zemědělské organizace států střední a východní Evropy. Jde o 14 nevládních zemědělských organizací z 9 států EU.

Jan Doležal dále uvedl, že zemědělci v současné energetické krizi požadují kompenzace za ztráty, které vznikají zemědělským podnikům v důsledku špatného vývoje ekonomiky díky energetické krizi. Zároveň dodal, že zemědělci, a to nejen čeští, ale i zemědělci států střední, jižní a východní Evropy, chtějí slyšet celoevropské řešení této hluboké energetické krize, která na zemědělce tak těžce doléhá. Proto také dále uvedl, že zemědělci, pokud jde o ceny energií, chtějí vědět, jakou budou mít jistotu, že ceny již nebudou růst. Jde totiž o to, že ceny elektřiny, plynu i minerálních hnojiv v posledních měsících značně vzrostly, proto jde zemědělcům jak o jejich zastropování, tak i o kompenzace za jejich ekonomické ztráty při výrobě zemědělských produktů. Zkrátka, jak dále podotkl, jde o to, aby se energetický trh v Evropě uklidnil.

Jan Doležal, v této návaznosti, poukázal také na to, že v zemědělství se naskýtá větší možnost využití obnovitelných zdrojů energie. Například solární panely se dají nainstalovat na střechy hospodářských budov či bioplynových stanic, případně i v rámci přestavby řady brownfieldů, které se na venkově nacházejí. Takže, takto vyrobená elektřina se může využívat nejen pro zajištění zemědělské výroby, ale i přímo pro místní obyvatele obcí, kde se takto vybavené objekty nacházejí.

Prezident Agrární komory ČR rovněž prohlásil, že ve středu proběhlo v Praze jednání agrárních komor zemí Visegrádu, kteří stvrdili svými podpisy toto pražské memorandum. Zároveň ale, během jejich krátké schůzky, hovořili o všech důležitých tématech, která požadují, aby je Evropská unie vyřešila.

Měli jsme tu včera jednání zemí V4, kde jsem stvrdili toto memorandum, a v rámci krátké schůzky jsme t

Poté vystoupil Robert Nowak, člen představenstva Krajowa, tedy polské agrární komory, který upozornil, že již před půl rokem, byla bratislavská deklarace agrárních komor zemí Visegrádské skupiny, ve které komory upozorňovaly vlády jednotlivých zemí, i veřejnost, na řadu problémů, s nimiž se zemědělci potýkají. Mimo jiné, již tehdy se věnovali problematice růstu cen energií, kdy požadovali, aby zemědělci měli schopnost, pro svoji zemědělskou výrobu, získat energie za dostupné ceny.

Současně zdůraznil, že základním úkolem zemědělce je výroba potravin, a to v dobré kvalitě a za odpovídající cenu. Načež dále uvedl, že právě zemědělství má potenciál na to, aby pln využívalo obnovitelných zdrojů energie. Přičemž by těmito kroky zajistilo i svoji vlastní soběstačnost. Navíc, kromě uplatnění takto vyrobené elektrické energie při zemědělské výrobě, by ji mohli využívat i členové zemědělských družstev, jako spotřebitelé. Podle něho zemědělci mohou takto velmi dobře využít potenciálu, který se tímto způsobem nabízí.

Načež dále konstatoval, že, vzhledem k válce na Ukrajině, zemědělci očekávají od politiků vstřícné kroky k požadavkům zemědělců, a zároveň je vyzval, aby tuto energetickou a ekonomickou krizi překonali a vyřešili. Takž, jak dále dodal, zemědělci od politiků očekávají, že přijmou taková opatření a mechanismy, aby byly takové ceny energií, které budou pro ně přijatelné. Protože, za současného stavbu nejsou zemědělci schopni vyprodukovat kvalitní zemědělské produkty, jak v potřebném množství, tak i za dobrou cenu.

„Myslíme si, že by měly být pozastaveny alespoň ty části Green Dealu, které hovoří o vyloučení pozemků ze zemědělské výroby. Protože za současného stavu je ohrožena produkce bezpečných potravin z domácích zdrojů. My jsme o toto posunutí Green Dealu žádali již před půl rokem v Bratislavě, a žádáme to i nyní v Praze,“ prohlásil Robert Nowak závěrem.

Za Slovenskou agrární a polnohospodářskou komoru hovořil její místopředseda Andrej Gajdoš, který, pokud jde o enviromentální tendence v rámci zemědělské politiky EU, tak zdůraznil, že jsou to právě zemědělci, kteří chtějí čistou krajinu, úrodnou půdu, čistý vzduch, a to jak pro sebe, tak i pro své děti. Chtějí takto zajistit svoji i jejich budoucnost. Ale na druhé straně, jak dále poznamenal, zemědělci vidí problémy, které se vynořily zemědělcům v celé Evropě. Ať již jde o obrovský vzrůst cen za průmyslová hnojiva, či o zdražení přípravků na odstraňování škůdců z rostlin, přičemž došlo i na 100procentní nárůstu těchto cen. Takže, podle něho, zemědělci vidí, že v současné ekonomické situaci, je obzvlášť složité, v tomto prostředí, vypěstovat zdravé rostliny, vychovat zdravá zvířata, a nakonec vyprodukovat potraviny.

Zároveň konstatoval, že právě v této době je složité přijímat nějaká „zelená“ opatření, jak se je v rámci Green Dealu snaží prosadit EU. Proto, zástupci agrárních komor zemí Visegrádu, a agrárních komor ostatních zemí střední, jižní a východní Evropy, které memorandum podepsaly, zformulovali na tomto jejich pražském setkání požadavek o odklad některých aspektů Green Dealu. Protože, tato enviromentální opatření, která jsou v tomto programu uvedena, produkci zemědělských výrobků a potravin velmi zdražují. Přitom zemědělci nechtějí nic jiného než produkovat potraviny, které budou zdravé, prostě technologicky ověřené, že nejsou zdravotně závadné. Zároveň, že budou pro spotřebitele cenově dostupné.

Protože zájem zemědělských podnikatelů a zaměstnanců v zemědělství je totožný, to je, aby české zemědělství vzkvétalo, a aby dokázalo produkovat kvalitní a zdravotně nezávadné potravin, tak se následně ujal slova předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ASO ČR) Bohumír Dufek, který prohlásil, že zemědělci mají obavy o české zemědělství. Protože to, co u nás předvádí český ministr zemědělství, nemá ani hlavu, ani patu. „Myslíme si, že to bude mít velký dopad na zemědělství, a to jak na život na vesnici, tak i jako negativní dopady do zemědělských firem. Víte, celé zemědělské generace zde budovaly zemědělskou výrobu. Ale přitom je zde jeden neumětel, který nechce pochopit, že je potřeba, v této chvíli, české zemědělství podržet,“ řekl Bohumír Dufek. Poté se zmínil o několika důležitých věcech a aspektech, které se týkají zemědělské politiky. Prohlásil, že „zelená“ politika, jak ji prosazuje v Evropské komisi její místopředseda Franz Timmermans, je ve své podstatě, škodlivá. Dále konstatoval, že není správné ani to, že se v EU neustále nahlíží na Green Deal, jako by se nic nestalo. Tedy v této době, kdy Evropa prožívá energetickou krizi. Načež uvedl, že tento program zrušit nelze, ale zemědělci žádají přepracování Green Dealu s tím, že by byl odložen do doby, až by se stabilizovaly dodavatelko-odběratelské vztahy. Ty totiž byly narušeny nejenom covidem, ale i tím, že EU dovolila, že se mohou emisní povolenky obchodovat. „Tak se také stalo, že ze 30 euro jsme teď na 100 eurech za emisní povolenku. Podotýkám, že je to tlak, který je absolutně vražedný pro zemědělce, protože zemědělci samozřejmě nedělají to tak, jako průmysl, to je zde dne na den. Máme čtyři roční období. Když zemědělec na jaře zaseje, čeká skoro rok, až se to může sklidit a následně prodat,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Poté upozornil na ještě jeden důležitý aspekt, a to otázku dotační zemědělské politiky EU. Podle něho svět, hlavně Evropa, na tom není tak dobře, abychom mohli platit nevýrobu na zemědělské půdě. U nás se to týká 400.000 hektarů zemědělské půdy. „Dovolím si tvrdit, že tyto hektary jsou nejdražší hektary v České republice. Dotace, které na tyto hektary plynou, aby se na nich nevyrábělo, jsou ty nejdražší peníze, které Evropská unie, vyplácí zemědělcům,“ prohlásil předseda zemědělských odborů.

Podle Bohumíra Dufka je potřeba předělat zemědělskou dotační politiku v celé Evropské unii tak, aby vyhovovala hlavně evropským zemědělcům, a nikoliv nadnárodním obchodním řetězcům, to je zejména německým supermarketům, které zneužívají svého postavení vůči malých a středním zemědělcům, a které postupně likvidují svými cenami. Načež uvedl konkrétní příklad. „Jestliže potřebujete 10 korun na uskladnění jednoho kilogramu jablek ve svých skaldech, tak není možné, aby tento produkt byl potom prodáván v supermarketech za 8 korun,“ dodal.

Zároveň podotkl, že se u nás hovoří o tom, že se burza elektrických energií zbláznila. Podle něho byla od počátku nastavena špatně. Načež vysvětlil, že v dobách klidu se, pod povrchem, schová řada chyb, které ale při prvním problému, který nastane, vyplují okamžitě na povrch.

Optimisticky věřím, že agrární komory v EU prosadí, aby se zemědělská politika změnila tak, aby vyhovovala zemědělcům, a nikoliv, aby likvidovala evropské zemědělství,“ prohlásil v závěru svého vystoupení.

Na to navázal Jan Doležal s tím, že politika Green Dealu se projevuje v řadě nesmyslných příkazů či zákazů. Načež uvedl konkrétní příklad, kdy Evropská unie vyhlásila zákaz orby na podzim, právě v období, kdy, díky orbě, se tato potřebná vláha dostává do půdy. Proto také agrární komory, které podepsaly memorandum, chtějí, aby se zemědělci vydali do ulic, aby upozornili evropskou veřejnost na tyto nesmysly v zemědělské politice EU.

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha k tomu dále uvedl, že zemědělci zorganizovali jízdy zemědělské techniky po solnicích v celé České republice, a to proto, aby upozornili naši veřejnost na to, že současná energetická krize postihuje zemědělství. Prostě, tato politika má do českého zemědělství negativní dopady. Pokud jde o jeho budoucnost, zemědělci varují vládu, ale i naši veřejnost, že po energetické krizi přijde potravinová krize. Protože enviromentální politika Evropské unie, tak, jak je nastavena, povede k poklesu produkce potravin.

Pokud jde o dotační politiku české vlády, zemědělci také varují, aby se za několik měsíců, možná let, Česká republika nedostala do situace, že na našem trhu bude nedostatek potravin. Znovu zopakoval, že právě kvůli tomu také čeští zemědělci se svojí těžkou technikou vyjeli na silnice do všech krajů. Proto také vyjeli op celé České republice, kolony zemědělské techniky – jsou v tom všechny kraje, aby nejen vládu a ostatní politiky, ale také i naše občany, upozornili na důsledky takto špatně nastavené zemědělské politiky.

Přitom zemědělcům poděkoval za to, že, přestože mají své vlastní práce na polích a ve stájích dost, rozhodli se obětovat svůj čas na to, aby svojí jízdou připomněli politikům i veřejnosti podstatu problémů evropského, potažmo českého zemědělství.

Zároveň uvedl, že zemědělci, kteří dnes podepsali toto memorandum, budou vyzývat, aby se k nim připojili zemědělci i v ostatních zemích EU. Připomněl rovněž i protesty ostatních zemědělců, například v Holandsku.

Poté se omluvil českým občanům za to, že jim zemědělci, po celé dopoledne, zkomplikovali část jejich života. Načež dodal, že to zemědělci nedělají proto, že by jim to dělalo radost, ale proto, že zemědělci varují před vážnou věcí, to je před tím, že by také potom nemuseli uživit český národ.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Čeští zemědělci naléhají na přijetí zákona o ochraně půdního fondu!

  • Zveřejněno: 28.09.2022
Čeští zemědělci již delší dobu upozorňují, že je zapotřebí přijmout zákon o ochraně půdního fondu, který by měl obdobné parametry, jako mají tyto zákony, které již řadu let platí v řadě vyspělých západoevropských zemích, jako například ve Francii či v Německu.