• Zveřejněno: 22.04.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ministryně financí Alena Schillerová se znovu pokusí o zrušení takzvané superhrubé mzdy, návrh chce předložit koalici do konce června. Její návrh bude počítat i se snížením daně z příjmu z hrubé mzdy z dnešních asi 20 na 19 procent. Podle zpravodajství České televize ministryně naopak definitivně opustila plán spojovat zrušení superhrubé mzdy se zvýšením zdravotního pojištění a s rušením plateb za státní pojištěnce.

Pro vysvětlení musíme uvést, že superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů.

„Určitě bych se vracela k tomu, co máme ve vládním prohlášení, v koaliční smlouvě. To znamená ke snížení na 19 procent,“ prohlásila v České televizi Alena Schillerová. Považuje za klíčové ujasnit si, zda to je priorita vlády, ale sama předpokládá na základě programového prohlášení, že ano.

Ze zpravodajství České televize dále vyplývá, že superhrubou mzdu zatím vláda nezruší. Změny ve zdanění plánuje až na příští rok. Přitom se ještě na začátku března se zdálo, že ministryně financí snahu o zrušení superhrubé mzdy vzdává. Nepodařilo se jí totiž svázat snížení daní se zrušením plateb státu zdravotním pojišťovnám za děti nebo důchodce. Nyní se ale chystá přece jen největší daňovou reformu od roku 2008 předložit.

Podle ministryně Aleny Schillerové součástí debaty o zrušení superhrubé mzdy musí být i diskuse o tom, zda na tuto situaci bude připraven i státní rozpočet. Protože jeho stabilita může nakonec ovlivnit rozhodnutí vlády ČR o tom, zda zrušit či nezrušit superhrubou mzdu. Podle původních výpočtů ministerstva financí z února letošního roku, tak by veřejné rozpočty zrušením superhrubé mzdy přišly o 22 miliard korun, což je významný částka, která by chyběla v rozpočtu a přitom by vláda ČR musela posoudit, čím by to v příjmech státního rozpočtu nahradila. Navíc, vláda musí počítat i s tím, že dochází ke zpomalení ekonomiky, což potvrzují prognózy ministerstva financí i ČNB. Když vezme do úvahy priority, které si vláda pro letošní rok naplánovala, což bude stát desítky miliard korun, pro její rozhodování to nebude lehká situace.

Ministerstvo financí upozorňuje, že zrušení superhrubé mzdy by přineslo do peněženek zhruba čtyř milionů občanů několik stokorun navíc.

Vzhledem k možným komplikacím při sestavování státního rozpočtu, to je, zda příjmy budou stačit na pokrytí plánovaných výdajů, a to i při plánovaném schodku 40 mld. Kč, se zatím postoj druhé koaliční vládní strany, tj. ČSSD, jeví jako zdrženlivý.

Ale, jak to v životě chodí, nakonec vše rozhodne ekonomika.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Posilování právního státu s pomocí lepší informovanosti, ročního cyklu monitorování a účinnějšího prosazování

  • Zveřejněno: 17.07.2019
V návaznosti na zkušenosti získané od roku 2014 a na podrobné konzultace, které probíhaly od letošního dubna, dnes Komise rozhodla o řadě opatření, která mají za cíl právní stát v Evropě dále posílit. V posledních pěti letech se Evropská komise musela vypořádat s řadou problémů souvisejících s uplatňováním zásad právního státu v Evropské unii. Evropský projekt se opírá o setrvalé dodržování právního státu.

Ve Středních Čechách se uskutečňují stovky projektů v rámci boje se suchem, financuje je stát i EU

  • Zveřejněno: 18.07.2019

Předseda vlády Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec ve středu navštívili modelové projekty reprezentující současný boj státu, samosprávy i soukromníků se suchem, a to projekty zaměřené na zemědělství a krajinu. Vládní návštěva má upozornit na konkrétní projekty a inspirovat další hospodáře v krajině, aby tyto potřebné projekty realizovali.

Mezinárodní organizace práce poukázala na nedostatky důstojné práce na Politickém fóru na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji

  • Zveřejněno: 18.07.2019
Ve dnech 8. až 19. července 2019 se konalo v New Yorku Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji, které představuje oficiální platformu OSN. Na tomto fóru,  týkajícím se hodnocení pokroku dosaženého v rámci šesti cílů udržitelného rozvoje OSN, Mezinárodní organizace práce věnovala velký prostor problematice nedostatku důstojné práce.