• Zveřejněno: 18.07.2019
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Ve dnech 8. až 19. července 2019 se konalo v New Yorku Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji, které představuje oficiální platformu OSN. Na tomto fóru,  týkajícím se hodnocení pokroku dosaženého v rámci šesti cílů udržitelného rozvoje OSN, Mezinárodní organizace práce věnovala velký prostor problematice nedostatku důstojné práce. Ve své zprávě, která byla předložena tomuto fóru, žádá o další opatření ve smyslu Cíle 8 udržitelného rozvoje (SDG 8). Tento cíl je jedním ze 17 cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030. SDG 8 vyzývá mezinárodní společenství k tomu, aby „podporovalo udržitelný a inkluzivní hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny“.

Pokrok směřující k dosažení Cíle SDG 8 se zpomaluje v mnoha částech světa, uvádí se ve zprávě nazvané „Čas jednat pro Cíl SDG 8 : spojením slušné práce, udržitelného růstu a integrity životního prostředí“. Je zapotřebí urychleného úsilí, aby se dosáhlo transformačních změn v podpoře udržitelného rozvoje v rámci Cíle SDG 8. Zpráva také uvádí, že SDG 8 je jádrem programu rozvoje do roku 2030, který spojuje hospodářské, sociální a environmentální dimenze udržitelného rozvoje.

„To znamená, že neschopnost dosáhnout pokroku v oblasti SDG 8 by zabránila pokroku v oblasti dalších cílů udržitelného rozvoje, jako je vymýcení chudoby, snížení nerovností, podpora míru a dosažení rovnosti žen a mužů,“ řekl Damian Grimshaw, ředitel výzkumu Mezinárodní organizace práce. „Naopak pokrok v ostatních oblastech cílů SDG je předpokladem pro pokrok v oblasti Cíle SDG 8.“

Generální ředitel Mezinárodní organizace práce Guy Ryder se také zúčastnil fóra. Prezidentům Valného shromáždění Organizace spojených národů a Hospodářské a sociální rady OSN představil Deklaraci Mezinárodní organizace práce o budoucnosti práce z roku 2019. Deklarace úzce souvisí s plněním záměrů Cíle SDG 8. Vyzývá k přístupu zaměřenému na člověka a říká, že utváření spravedlivé, inkluzivní a bezpečné budoucnosti práce „je základem pro udržitelný rozvoj, který ukončí chudobu a nenechá nikoho stranou“.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení