• Zveřejněno: 24.06.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

„Je jasné, že nová Společná zemědělská politika (SZP) nebude hotova dle původního harmonogramu a již nyní se připravují pravidla pro přechodné období, které by mělo trvat 2 až 3 roky. Během přechodného období by mělo platit stávající nastavení SZP EU,“ prohlásil ve čtvrtek 20. Června na zasedání Výboru Zemědělského svazu ČR předseda této organizace Martin Pýcha.

Podle Martina Pýchy zůstává zemědělství ekonomicky nejslabším článkem a jiné silnější články agrobyznysu na něho přenášejí tlak. Dá se čekat, že tlaky od potravinářů a hlavně od obchodníků budou letos ještě silnější. Na prvním místě se u nás v agrobyznysu zvyšují spotřebitelské ceny, jinými slovy ceny obchodníků potravin, které se zvyšují ještě rychleji než inflace. A to je u nás inflace vysoká a oproti EU nadprůměrná.

Neuralgický bod celého zemědělství, to je nízké realizační ceny, jsou stále v platnosti, což ovlivňuje celkové ekonomické výsledky. Pokud někde v cenách došlo ke zlepšení, bylo tomu tak z krátkodobého hlediska a neudrželo se to. Ve struktuře tržeb se ve střednědobém měřítku střídaly na prvním a druhém místě mléko s obilím a zase na to má vliv především výše ceny. Jakmile se zhorší cena, jako např. v r. 2016, kdy cena mléka byla 6,70 Kč/l, tržby za mléko jdou na druhé místo za obiloviny. Na třetím místě u nás stabilně zůstává řepka. Není divu, že zemědělci pěstují řepku, která zůstává jedinou komoditou českého zemědělství cenově srovnatelnou se zahraničím, a to ze střednědobého i dlouhodobého hlediska.

Obecně lze konstatovat, že ceny zemědělců v ČR se zvyšují z velmi nízkého základu a u některých komodit nadále zůstávají pod úrovní nákladových cen. Kromě toho ceny řady komodit jsou nižší, než jak u nás byly před 10 – 20 lety a nejsou srovnatelné s EU ze střednědobého, natož z dlouhodobého hlediska. Za této situace je úsměvné občas se vyskytující tvrzení v médiích: „za zvyšování cen potravin mohou zemědělci", dodal Martin Pýcha.

V průběhu jednání Výboru Zemědělského svazu ČR vyplynuly i tyto zajímavé informace: Nákup mléka se za první kvartál 2019 meziročně o 0,3 % snížil. Vývoz mléka se letos stal nosnou komoditou v našem exportu (ve výši 2 mld. Kč). Dle Soupisu ČSÚ k 1. 4. 2019 se stavy dojných krav meziročně snížily a dostaly se tak na historické minimum 364 tisíc kusů. Zvýšila se průměrná dojivost, ve které dokonce předstihujeme průměr zemí EU-15. Zvýšení stavů krav celkem v ČR po roce 2004 je způsobeno zvýšením počtu krav bez tržní produkce mléka.

Podle Zemědělského svazu ČR je stále nedořešenou otázkou zjednodušení povinnosti hlášení použití POR (zvláště) nebezpečných včelám do 48 hodin před aplikací včelařům. Po dlouhých jednáních s ministerstvem zemědělství se nakonec odpovědný útvar přiklonil k požadavku Zemědělského svazu ČR k realizaci utility pro zjednodušení hlášení přes email, avšak vlastní nastavení navrženého řešení i přesto předpokládá uvádění řady informací k jednotlivým dílům půdních bloků (datum aplikace, název přípravku). Svaz začal s ministerstvem zemědělství vyjednávat alternativní řešení, které by, po zavedení určité aplikace, umožnilo zemědělcům posílat hlášení prostřednictvím jejich mailů.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Posilování právního státu s pomocí lepší informovanosti, ročního cyklu monitorování a účinnějšího prosazování

  • Zveřejněno: 17.07.2019
V návaznosti na zkušenosti získané od roku 2014 a na podrobné konzultace, které probíhaly od letošního dubna, dnes Komise rozhodla o řadě opatření, která mají za cíl právní stát v Evropě dále posílit. V posledních pěti letech se Evropská komise musela vypořádat s řadou problémů souvisejících s uplatňováním zásad právního státu v Evropské unii. Evropský projekt se opírá o setrvalé dodržování právního státu.

Ve Středních Čechách se uskutečňují stovky projektů v rámci boje se suchem, financuje je stát i EU

  • Zveřejněno: 18.07.2019

Předseda vlády Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec ve středu navštívili modelové projekty reprezentující současný boj státu, samosprávy i soukromníků se suchem, a to projekty zaměřené na zemědělství a krajinu. Vládní návštěva má upozornit na konkrétní projekty a inspirovat další hospodáře v krajině, aby tyto potřebné projekty realizovali.

Mezinárodní organizace práce poukázala na nedostatky důstojné práce na Politickém fóru na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji

  • Zveřejněno: 18.07.2019
Ve dnech 8. až 19. července 2019 se konalo v New Yorku Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji, které představuje oficiální platformu OSN. Na tomto fóru,  týkajícím se hodnocení pokroku dosaženého v rámci šesti cílů udržitelného rozvoje OSN, Mezinárodní organizace práce věnovala velký prostor problematice nedostatku důstojné práce.