• Zveřejněno: 16.09.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Poslanecká sněmovna ve středu, podle zpravodajství České televize, schválila zákaz klecových chovů slepic od roku 2027. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) byl proti, neboť chce zákaz prosadit nejdříve v Evropské unii. Rada EU se má návrhem zabývat v pondělí, poznamenal.

Česká televize dále uvedla, že zastánci zákazu argumentují tím, že nosnice v klecích mají nevyhovující podmínky. Uvádějí, že lidé už sami dávají přednost vejcím od nosnic v halách nebo z volných chovů a že obchodní řetězce se tomu přizpůsobují.

Odpůrci zase poukazovali na to, že zákaz poškodí české chovatele vůči ostatním v EU a umožní dovoz levných vajec zejména z Polska a Pobaltí.

Podle portálu Zemědělec Poslanecká sněmovna zákaz schválila poměrně těsně hlasy 53 ze 101 přítomných poslanců. Pro byli především zástupci opozice s výjimkou téměř všech poslanců KSČM a většinově také sociální demokraté. Z poslanců ANO byl pro pouze Jaroslav Kytýr, který později svůj souhlas odvolal. Hnutí ANO, podle předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka, chtělo většinově podpořit návrh poslance Martina Kolovratníka, který chtěl postupný zákaz v letech 2027 až 2033, jenž by se týkal i takzvaných obohacených klecí.

Zákaz klecových chovů prosazovala skupina poslanců kolem Jana Pošváře, podle něhož nosnice v klecích jsou týrané a trpí stresem a deprivací. Termín zákazu podle Jana Pošváře souvisí s patnáctiletou životností klecí.

K tomu můžeme dodat, že diskuse o tomto problému u nás intenzivně probíhala od jarních měsíců, kdy se poslanecká inciativa zákazu klecových chovů začala intenzivně projednávat v Poslanecké sněmovně a logicky tím i v širší zemědělské veřejnosti. Proto také Agrární komora ČR, a její členská organizace Českomoravská družstevní unie, k tomuto problému na svých tiskových konferencích, které v té době pořádaly, uváděly argumenty ve prospěch chovu v obohacených klecích ve srovnání s jinými způsoby chovu, jako jsou voliéry či podlahové chovy. Mimo jiné sdělily, že kritika chovu nosnic v konvenčních klecích si v minulosti vynutila v EU rozvoj dalších systémů ustájení, zejména obohacených klecí. V roce 2012 byla schválena směrnice, že v rámci celé EU byly neobohacené klecové chovy zrušeny a byly schváleny tzv. obohacené klecové chovy, v nichž měli nosnice vajec lepší vnitřní podmínky pro jejich existenci.

Zemědělští odborníci zároveň upozorňovali na to, že laická představa o pohodě slepic se neshoduje s poznatky vědy, přesto je třeba hledat kompromis mezi pohodou nosnic, ekonomikou a kvalitou vajec. Podle nich by systémy ustájení pro slepice nosného typu měly umožnit nosnicím přirozený repertoár chování, ochranu před nemocemi, minimalizovat stres a zajistit bezpečnost produkce konzumních vajec. To se, podle nich, v současné době děje.

V této návaznosti představitelé Agrární komory ČR, a Českomoravské drůbežářské unie, konstatují, že ve světě, zejména ve třetích zemích, se v současnosti stále chovají nosnice v neobohacených klecích. V EU, kde jsou povoleny pouze obohacené klece a alternativní způsoby ustájení, je v obohacených klecích ustájeno okolo 47,8 % nosnic a v ČR 70 % nosnic. Právě zákaz klecových chovů jen v České republice bude znamenat, že na náš trh budou dodávána vejce nejen z ostatních zemí EU, kde jsou obohacené klecové chovy i nadále zachovány, ale hrozí nebezpečí, že někteří obchodníci budou k nám dovážet i vejce z neobohacených chovů, které existují ve třetích zemích.

Přitom na obranu obohacených klecových chovů zemědělští odborníci uváděli, a poslanec o tom zároveň i informovali, že podle nezávislých vědeckých studií je za nejdůležitější ukazatel užitkovosti a pohody slepic považován úhyn. Výrazně nejnižší úhyn je v obohacených klecích, následují podlahové systémy a nejvyšší úhyn je u výběhových chovů.

Současně upozornili, že v obohacených klecích jsou mírně omezené pohybové aktivity. Týká se to ovšem pouze létání a běhání, které jsou v obohacených klecích omezené, ale i v přirozených podmínkách tyto projevy chování má pouze 1 % chovaných nosnic. V podlahových chovech, s volným pohybem nosnic po hale, dochází k omezení potravního chování, což může mít za následek zrychlení příjmu krmiva a tedy i jeho vyšší spotřebu s menším využitím živin. Zároveň konstatovali, že nedostatek živin pro tvorbu vajec vede k nižší užitkovosti chovaných slepic.

Zemědělští odborníci zároveň uvádějí, že podle těchto studií je zřejmé, že systém ustájení ovlivňuje i kontaminaci vajec a má tedy vztah i k bezpečnosti produkce konzumních vajec. Studie ukazují na zajímavý úkaz, že vejce z podlahových chovů jsou více než 100násobně kontaminovaná než z klecí. Vyšší kontaminace totiž znamená vyšší penetraci mikroorganismů do vejce a tím i větší riziko přenosu patogenních mikroorganismů na člověka.

Právě na tyto argumenty zemědělských odborníků reagovalo i Ministerstvo zemědělství ČR s tím, že by se měly zakázat chovy v obohacených klecích v celé Evropské unii, nikoliv jenom v ČR. S touto myšlenkou vystoupil na středečním jednání Poslanecké sněmovny ministr zemědělství Miroslav Toman, který oznámil, že předkládá Radě EU uvedený návrh na zákaz obohacených klecových chovů v celé EU. Nicméně, většina přítomných poslanců, tyto argumenty Agrární komory ČR a Českomoravské drůbežářské unie bohužel nevyslyšela a odhlasovala zrušení klecových chovů u nás v roce 2027.

Názor ministerstva zemědělství na zrušení obohacených klecových chovů v celé EU přirozeně podporuje i Agrární komora ČR a její členská organizace Českomoravská družstevní unie. Podle nich jde o to, vytvořit tímto celkovým zákazem rovné podmínky pro všechny chovatele nosnic v celé EU. Samozřejmě, že prosadit v rámci EU, aby byly rovné podmínky pro chovatele nosnic vajec, nebude jednoduchá záležitost. Nicméně, Česká republika se o to bude snažit, jak vyplývá z předchozích prohlášení představitelů Agrární komory Čr, které máme k dispozici. Můžeme ještě dodat, že o oficiálním stanovisku Ministerstva zemědělství ČR, Agrární komory ČR a potažmo i Českomoravské drůbežářské unie vás budeme průběžně informovat.

  • Zdroj: Agrární komora ČR, Česká televize, portál Zemědělec
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Chovatelé nosnic nevylučují protesty proti zákazu klecí

  • Zveřejněno: 17.09.2020

Chovatelé nosnic v reakci na sněmovní souhlas zákazu klecových chovů slepic od roku 2027 nevylučují protestní akce, sdělila, podle zpravodajství České televize, tajemnice Agrární komory ČR Gabriela Dlouhá.

Výrobci i obchodní řetězce pokračují ve vylepšování složení potravin

  • Zveřejněno: 18.09.2020

Výrobci a obchodní řetězce ve čtvrtek, během tiskové konference Potravinářské komory ČR, představili, jak pracují na úpravách složení svých výrobků. Soustředí se především na to, jak snížit v potravinách obsah některých negativně vnímaných živin, jako jsou cukry, soli a tuky, snížit jejich energetickou hodnotu či jinak vylepšit nutriční složení. Tyto aktivity jsou reakcí na rostoucí zájem o zdravější potraviny, ale i na kritiku stravovacích návyků české populace navyklé na přemíru soli a cukru.

Mor prasat v Německu dostává Evropu pod tlak!

  • Zveřejněno: 18.09.2020

V těchto dnech nastala složitá situace, která se týká dovozu vepřového masa, neboť v sousedním Německu vypukl africký mor prasat. Jak nás informoval Zemědělský svaz ČR a Český svaz zpracovatelů masa, výsledkem této události je skutečnost, že Čínská lidová republika, Vietnam a Jižní Korea již zakázaly dovoz vepřového masa, a to z celého území Spolkové republiky Německo. Z tiskové zprávy dále vyplývá, že nákaza byla potvrzena u uhynulého prasete divokého v blízkosti polských hranic.