• Zveřejněno: 07.02.2019
Komise 6.2.2019 předkložila soubor doporučení pro vytvoření bezpečného systému, který umožní občanům přístup k jejich elektronickým zdravotním záznamům ve všech členských státech.

V současnosti se možnost přístupu občanů k těmto záznamům v jednotlivých zemích EU značně liší. Někteří občané mají přístup k části svých elektronických zdravotních záznamů doma i v zahraničí, zatímco jiní tento přístup nemají vůbec nebo je značně omezený. Z tohoto důvodu Komise vydává doporučení, které bezpečný přeshraniční přístup usnadní, a to v plném souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně údajů.

Andrus Ansip, místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh, uvedl: „Lidé chtějí mít bezpečný a úplný online přístup ke svým zdravotním údajům bez ohledu na to, v které zemi se nacházejí. Lékaři potřebují spolehlivou zdravotnickou dokumentaci, aby mohli poskytovat kvalifikovanější a rychlejší péči. Mají-li naše systémy zdravotní péče zajišťovat péči co nejvíce přizpůsobenou potřebám pacienta, potřebují k tomu ty nejlepší zdroje. Společně musíme urychlit a rozvíjet bezpečnou výměnu elektronických zdravotních záznamů v celé EU. Nejenže to zlepší život občanů, ale inovátorům to pomůže najít novou generaci digitálních řešení a léčebných postupů.“

Komisař Vytenis Andriukaitis odpovědný za zdraví a bezpečnost potravin dodal: „Kolik z nás si při cestách nebo po přestěhování do jiného členského státu přálo mít přístup ke svým zdravotním údajům, abychom je mohli jednoduše předat místnímu praktickému lékaři? Možnost bezpečně sdílet zdravotní informace s lékaři v zahraničí má navíc potenciál nejen podstatně zvýšit kvalitu péče, kterou dostáváme, ale také pozitivně ovlivnit rozpočty na zdravotnictví. Snížila by se tak pravděpodobnost opakování drahých lékařských vyšetření, jako je pořizování snímků nebo laboratorní testy.“

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová doplnila: „Naším cílem je zajistit občanům EU přístup k zabezpečeným, vysoce kvalitním digitálním službám. V tomto kontextu dnes předkládáme iniciativu, díky níž budou moci pacienti podstoupit léčbu v kterékoli zemi EU, ve které se budou právě nacházet. A to i v případě urgentních situací. Navrhovaný rámec EU pro elektronickou výměnu zdravotních záznamů umožní lékařům i zdravotnímu personálu pomáhat občanům účinněji a účelněji.“

Členské státy již začaly pracovat na tom, aby bylo možné přistupovat k určitým částem elektronických zdravotních záznamů ze zahraničí a bylo možné je sdílet. Finští občané si mohou od 21. ledna 2019 vyzvednou léky na elektronický předpis v Estonsku a lucemburští lékaři budou mít brzy přístup ke zdravotním záznamům českých pacientů.

V dnešním doporučení se navrhuje, aby členské státy rozšířily tuto činnost na tři nové oblasti zdravotnické dokumentace, a to na laboratorní testy, propouštěcí zprávy z nemocnice a snímky s lékařským nálezem. Tato iniciativa současně připravuje podmínky pro vypracování technických specifikací, které by měly být v každém případě použity k výměně zdravotnické dokumentace.

Přístup k úplné a osobní zdravotnické dokumentaci v celé EU může v důsledku evropským občanům přinést obrovské výhody, například:

·         V případě nehody při cestách do jiného členského státu EU budou mít lékaři okamžitý přístup k informacím o pacientovi (např. k údajům o chronických onemocněních, alergiích nebo nesnášenlivosti na určité léky). Pacientovi tak bude moci být poskytnuta účinná a včasná léčba.

·         Zvýší se kvalita a kontinuita péče o občany, kteří se pohybují po celé Evropské unii.

·         Snadnější sdílení údajů podpoří lékařský výzkum závažných zdravotních problémů, jakými jsou chronická nebo neurodegenerativní onemocnění. Takový systém je podmíněn souhlasem občanů, a to smysluplným způsobem a v plném souladu s evropskými pravidly ochrany údajů.

·         Zlepší se účinnost a udržitelnost systémů zdravotní péče například prostřednictvím sdílení nedávného laboratorního nebo radiologického vyšetření pacienta. Nemocnice v jiném členském státě tak nebudou muset opakovat podobná vyšetření, což znamená úsporu času a snížení nákladů na nemocniční péči.

 

Další kroky

Za účelem dalšího rozvoje této výměny informací bude mezi Komisí a členskými státy zaveden společný koordinační postup. Díky němu bude možné získávat názory a podněty zúčastněných stran, jako jsou subjekty z daného odvětví, zdravotnický personál a zástupci pacientů, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých států.

Společný koordinační postup zajistí, aby byly do dalšího vývoje formátu pro výměnu evropských elektronických zdravotních záznamů (EHR) zapojeny všechny příslušné strany. Členské státy v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví sestaví praktické pokyny pro realizaci tohoto plánu a sledování jeho pokroku.

 

Souvislosti

Sdělení o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu, které bylo přijato v dubnu 2018, určilo tři oblasti činnosti:

 1. bezpečný přístup občanů ke zdravotním údajům a bezpečné přeshraniční sdílení těchto údajů

 2. lepší údaje v zájmu vědeckého pokroku, prevence nemocí a individualizované zdravotní péče

 3. digitální nástroje pro aktivní účast občanů a péče reagující na potřeby pacientů.

 Kromě Finska, Estonska, Lucemburska a České republiky se očekává, že do konce roku 2021 si bude záznamy o pacientech a elektronické předpisy vyměňovat 18 zemí. Mnoho členských států již svou infrastrukturu digitálních služeb elektronického zdravotnictví v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví buduje, a to díky podpoře z programu Telecom Nástroje pro propojení Evropy

Doporučení podporuje členské státy, aby v otázce výměny těchto údaje dále pokročily. Opírá se o výměny zdravotních záznamů pacientů a elektronických lékařských předpisů a navrhuje specifikace pro další možnosti výměny údajů. V první fázi by se jednalo o laboratorní výsledky, lékařské snímkování s nálezy a propouštěcí zprávy z nemocnice. Doporučení zdůrazňuje, že přechod k interoperabilním elektronickým zdravotním záznamům v EU by měl jít ruku v ruce se zajištěním ochrany a bezpečnosti údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v plném souladu s rámcem pro kybernetickou bezpečnost.

V souvislosti s tímto opatřením EU se rovněž připravuje revize prováděcího rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví (2011/890/EU). Cílem rozhodnutí je vyjasnit fungování sítě pro elektronické zdravotnictví, zejména ve vztahu k infrastruktuře digitálních služeb elektronického zdravotnictví. Zpětnou vazbu bylo možné zasílat do dnešního dne. Komise zpracuje informace získané od zúčastněných stran a výsledky zveřejní v nadcházejících měsících.

 

  • Zdroj: Evropská komise
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Ministr Toman: Základní kostra návrhu ústavního zákona na ochranu vody je hotová, chci ji co nejdříve projednat s jednotlivými poslaneckými kluby

  • Zveřejněno: 16.01.2020

Ministerstvo zemědělství s odborníky zpracovalo návrh ústavního zákona na ochranu vody, který bude po zapracování finálních připomínek předložen parlamentním frakcím k podání poslaneckého návrhu do legislativního procesu. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman na středečním, již čtvrtém, setkání u kulatého stolu s právními experty, zástupci ministerstev, politických stran a odborníky na problematiku vody a ochrany životního prostředí. Na předchozím jednání je ministr požádal o zaslání připomínek k návrhu ústavního zákona.

Odbory nesouhlasí se zavedením stravenkového paušálu!

  • Zveřejněno: 17.01.2020

Návrh ministerstva financí na zavedení stravenkového paušálu, který by souběžně fungoval spolu se stravenkami, a který v tomto týdnu odsouhlasila koaliční rada vlády ČR, se stal hlavním tématem dnešní schůzky premiéra Andreje Babiše s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou a předsedou Asociace samostatných odborů (ASO)Bohumírem Dufkem. Ti ho při této příležitosti informovali o tom, že odbory zásadně nesouhlasí se zavedením stravenkového paušálu, jak to v současné době navrhuje ministryně financí Alena Schillerová.