• Zveřejněno: 08.07.2024

Program 176. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 16. července 2024 v 16:00 hod.

  1. Kontrola plnění závěrů z předchozích plenárních schůzí

          (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

  1. Materiály k projednání

2.1     Jmenování vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro životní prostředí

          (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

2.2     Státní energetická koncepce

          (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

2.3     Komplexní strategie pro rozvoj odborného vzdělávání

          (Podkladový materiál MŠMT a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje)

2.4     Hodnocení implementace exportní strategie

(Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

2.5     Pobyt a zaměstnávání cizinců v ČR

          Záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

(Podkladový materiál MV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků)

2.6     Stav implementace programů fondů EU a příprava nového programového období

(Podkladový materiál MMR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU)

  1. Materiály pro informaci

3.1     Zpráva o vývoji na trhu práce

          (Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost)

3.2     Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

(Podkladový materiál MD a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu)

  1. Různé
  • Zdroj: vláda ČR
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Tripartita projednala komplexní strategii pro rozvoj odborného vzdělávání

  • Zveřejněno: 17.07.2024
Ve středu 16. července se ve Strakově akademii uskutečnilo 176. plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Zástupci tripartity pod vedením premiéra Petra Fialy projednali komplexní strategii pro rozvoj odborného vzdělávání či aktuální situaci v oblasti pracovní migrace ze třetích zemí do Česka.vláda ČR

Meziroční pokles cen zemědělských výrobců zpomalil

  • Zveřejněno: 18.07.2024
„V meziročním srovnání klesly ceny v zemědělství již čtrnáctý měsíc v řadě, tentokrát o 7,5 %. Ceny v průmyslu se meziročně zvýšily o 1 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly o 2,2 % a ceny tržních služeb pro podniky o 3,5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.