• Zveřejněno: 07.09.2017
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Na Světovém kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který se konal v Singapuru ve dnech 3.- 6. září 2017, předložila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) společně s Mezinárodní organizací práce (ILO) nové odhady nákladů vzniklých v důsledku nedostatečné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Nová zjištění ukazují, že poškození zdraví a zranění související s prací stojí Evropskou unii 3,3% HDP. Jedná se o 476 miliard EUR ročně, které lze ušetřit správnými strategiemi, politikami a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Odhady jsou jedním z výstupů velkého projektu týkajícího se nákladů a přínosů BOZP. Projekt byl realizován Mezinárodní organizací práce (ILO), finským Ministerstvem sociálních věcí a zdraví, finským Institutem pro zdraví při práci (FIOH), Institutem WSH v Singapuru, Mezinárodní komisí pro zdraví při práci (ICOH) a EU-OSHA.

Dobrá praxe v oblasti BOZP může napomoci tomu, aby podniky byly produktivní, konkurenceschopné a udržitelné, stejně tak může pomoci redukci nákladů na zdravotní péči a dalšího sociálního zatížení. Na druhé straně náklady nedostatečné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou vysoké - pro jednotlivce, podniky i společnost. Na Světovém kongresu byla prezentována další fakta:

  • onemocnění související s prací způsobují 86 % všech úmrtí v celosvětovém měřítku
  • z důvodů pracovního úrazu a nemoci v celosvětovém měřítku dochází ke ztrátě 123,3 milionů roků života v důsledku invalidity způsobené zraněním a nemocí, z toho 7,1 milionů v EU.
  • Ve většině evropských zemích nádorová onemocnění související s prací a porucha pohybového aparátu představují rozhodující část nákladů. (119,5 miliardy EUR).

Světový kongres o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byl největším světovým setkáním odborníků a praktiků v oblasti BOZP a představoval významnou příležitost k šíření nových poznatků.

  • Zdroj: EU-OSHA
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Lidé kupují ornou půdu s cílem prodat ji později za stavební parcely!

  • Zveřejněno: 28.06.2022

Co je potřebné a čeho ubývá, se stává cennějším. Podle serveru Novinky.cz v současné době lze ještě pořád relativně levně si pořídit zemědělské pozemky. Dají se koupit za 30, 40, 50 korun za metr čtvereční. U této cenové hladiny jde ale většinou o spoluvlastnické podíly. Nejlepší pozemky s vysokou bonitou a jedním vlastníkem se nabízejí za 70 i 100 korun za metr čtvereční.

Mezinárodní konference ASO

Asociace samostatných odborů pořádá 12. července 2022 od 9.00 hodin v Kongresovém sále Hotelu Olšanka mezinárodní konferenci „Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky“.