• Zveřejněno: 17.04.2020

Doporučení svazové inspekce BOZP

Předcházení ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci § 101, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění:

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na RIZIKA možného ohrožení jejich života a zdraví , které se týkají výkonu práce.
 • Péče o bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli zvláštními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností všech vedoucích pracovníků na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
 • 102 …zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k předcházení RIZIKŮM ohrožení zdraví zaměstnancům.
 • veškeré náklady spojené s péčí o bezpečnost práce a ochranu zdraví nesmí zaměstnavatel převádět přímo a nebo nepřímo na zaměstnance, hradí je výhradně zaměstnavatel. !!!

Přednostně upozorňujeme, že i ve stavu NOUZE v ČR je ze strany zaměstnavatelů nutné stále zajišťovat péči o bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

 • 104 … poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů …

Není-li možné rizika odstranit nebo omezit kolektivní ochranou, je zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance příslušnými potřebnými OOPP. OOPP jsou ochranné prostředky, které musí zaměstnance dostatečně chránit před riziky poškození zdraví a nesmí jim bránit v práci.

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům dostatek mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a to zejména v situaci stavu NOUZE !!!

OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům zásadně BEZPLATŇE podle vlastního vnitřního předpisu – seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení RIZIK. Poskytování výše uvedených prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním krytím.

Veškeré náklady na poskytnuté OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje jsou považovány jako náklady na výrobu a jsou odpočitatelnou částkou z daní (Zákon 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Svazová inspekce BOZP doporučuje v této krizové době: 

 1. Všichni zaměstnavatelé musí zvýšenou péčí dbát o zdraví své a zdraví svých zaměstnanců.
 1. Důsledně plnit vládní rozhodnutí ohledně ochrany proti KORONAVIRU.
 1. Důrazně upozorňujeme na to, aby si každý zaměstnavatel upravil svůj vnitřní předpis pro poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů a možná RIZIKA v návaznosti na poskytování prostředků na ochranu zdraví zaměstnanců rozšířil v návaznosti na vyhlášený NOUZOVÝ stav o poskytování ochranných roušek, respirátorů a podobných pomůcek.
 1. OS PZV – ASO ČR, jeho svazová inspekce BOZP tady není od toho, aby zajišťovala potřebné prostředky pro ochranu zdraví zaměstnanců, ale pro to, aby kontrolovala, zda zaměstnavatelé tyto prostředky zaměstnancům poskytují a zda je zaměstnanci používají.

 

 

Bohumír Velčovský

svazová inspekce BOZP

OSPZV – ASO ČR

Telefon: 737 274 032

email: velcovsky.bohumir@seznam.cz

Přílohy:
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Odbory a zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby prodloužila Antivirus do konce června

 • Zveřejněno: 12.04.2021

Odbory a zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby prodloužila Antivirus do konce června, řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula na tiskové konferenci po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity. Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) je na případném prodloužení shoda. Během dnešního zasedání tripartity zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů jednali o dalším postupu a opatřeních v covidové epidemii.

Tripartita řešila stav epidemické situace a podporu ekonomiky

 • Zveřejněno: 12.04.2021
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 12. dubna 2021 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali programy na podporu regionů, zaměstnavatelů i zaměstnanců, velké dopravní stavby, řešení kůrovcové kalamity, dopady Zelené dohody pro Evropu nebo aktuální stav epidemické situace.

Startuje program na podporu podnikatelů Covid 2021, připraveno je šest miliard korun

 • Zveřejněno: 12.04.2021
Podnikatelé mohou od pondělní deváté hodiny ranní začít žádat o podporu z nového programu Covid 2021. Získat budou moci příspěvek 500 korun na zaměstnance na den za dobu od 11. ledna do 31. března. Podmínkou vstupu do programu je propad tržeb za leden až březen alespoň ve výši padesáti procent proti stejnému období loňského, nebo předloňského roku.