• Zveřejněno: 17.04.2020

Doporučení svazové inspekce BOZP

Předcházení ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci § 101, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění:

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na RIZIKA možného ohrožení jejich života a zdraví , které se týkají výkonu práce.
 • Péče o bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli zvláštními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností všech vedoucích pracovníků na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
 • 102 …zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k předcházení RIZIKŮM ohrožení zdraví zaměstnancům.
 • veškeré náklady spojené s péčí o bezpečnost práce a ochranu zdraví nesmí zaměstnavatel převádět přímo a nebo nepřímo na zaměstnance, hradí je výhradně zaměstnavatel. !!!

Přednostně upozorňujeme, že i ve stavu NOUZE v ČR je ze strany zaměstnavatelů nutné stále zajišťovat péči o bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

 • 104 … poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů …

Není-li možné rizika odstranit nebo omezit kolektivní ochranou, je zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance příslušnými potřebnými OOPP. OOPP jsou ochranné prostředky, které musí zaměstnance dostatečně chránit před riziky poškození zdraví a nesmí jim bránit v práci.

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům dostatek mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a to zejména v situaci stavu NOUZE !!!

OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům zásadně BEZPLATŇE podle vlastního vnitřního předpisu – seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení RIZIK. Poskytování výše uvedených prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním krytím.

Veškeré náklady na poskytnuté OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje jsou považovány jako náklady na výrobu a jsou odpočitatelnou částkou z daní (Zákon 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Svazová inspekce BOZP doporučuje v této krizové době: 

 1. Všichni zaměstnavatelé musí zvýšenou péčí dbát o zdraví své a zdraví svých zaměstnanců.
 1. Důsledně plnit vládní rozhodnutí ohledně ochrany proti KORONAVIRU.
 1. Důrazně upozorňujeme na to, aby si každý zaměstnavatel upravil svůj vnitřní předpis pro poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů a možná RIZIKA v návaznosti na poskytování prostředků na ochranu zdraví zaměstnanců rozšířil v návaznosti na vyhlášený NOUZOVÝ stav o poskytování ochranných roušek, respirátorů a podobných pomůcek.
 1. OS PZV – ASO ČR, jeho svazová inspekce BOZP tady není od toho, aby zajišťovala potřebné prostředky pro ochranu zdraví zaměstnanců, ale pro to, aby kontrolovala, zda zaměstnavatelé tyto prostředky zaměstnancům poskytují a zda je zaměstnanci používají.

 

 

Bohumír Velčovský

svazová inspekce BOZP

OSPZV – ASO ČR

Telefon: 737 274 032

email: velcovsky.bohumir@seznam.cz

Přílohy:
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Firma z Táborska přesně řídí pohyb zemědělských strojů, je to šetrnější k půdě

 • Zveřejněno: 10.08.2020
Firma Eurofarms Agro-B z Vlastiboře na Táborsku používá při hospodaření technologie precizního zemědělství. Kombajny i traktory mají GPS. Díky tomu je přesně řízen pohyb strojů po pozemcích, postupy jsou šetrnější k půdě a u pšenice jsou díky tomu v průměru o 300 kilogramů vyšší výnosy. Firma spotřebuje i méně pesticidů a hnojiv. Do těchto technologií dosud společnost investovala zhruba deset milionů korun. ČTK to řekl jednatel Eurofarms Agro-B Vojtěch Říha.

Agrární komora požaduje, aby se zemědělské dotace přestaly počítat do základu daně z příjmu

 • Zveřejněno: 11.08.2020
Zemědělství už dlouho vězí v bažině paradoxu. Jde o životně důležitou oblast, nikdo si nemůže říci, že se zřekne jídla; bez farmářů by nebyl život. A zároveň, třebaže každý na světě je zákazníkem, jde o hluboce prodělečný obor, jenž se neuživí bez státní podpory a dotací. Už kvůli vysoké náchylnosti na každý vnější podnět – úrodu ničí moc deště i málo deště, přílišné horko i přílišná zima. Čeští farmáři nyní apelují na vládu, aby jim dopřála další úlevu. Nový prezident Agrární komory Jan Doležal by rád, aby se dotace vyjmuly ze zdaňovacího základu pro výpočet daně z příjmu.

Asociace samostatných odborů je pro zrušení superhrubé mzdy a pro snížení věku odchodu žen do důchodu kvůli jejich péči o děti!

 • Zveřejněno: 11.08.2020

Zrušení superhrubé mzdy a otázka snížení věku odchodu žen do důchodu kvůli počtu dětí zazněla na nedávném 9. sjezdu Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR), a to jak během jednání delegátů sjezdu, tak i na následné tiskové konferenci, které se zúčastnili vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová a předseda OSPZV-ASO ČR Bohumír Dufek, který je zároveň i předsedou odborové centrály - Asociace samostatných odborů (ASO). Vzhledem k tomu, že v řadě médií byl spíše prezentován názor ministryně financí Aleny Schillerové, proto jsme dnes požádali o stanovisko k těmto dvěma otázkám předsedu ASO Bohumíra Dufka.