• Zveřejněno: 14.04.2020

Je a nebo není ochranná rouška osobní ochranný pracovní prostředek schváleného typu?

Tato skutečnost není nikde definována ani uvedena. Všeobecně se hovoří o ochraně úst a nosu proti kapénkové nákaze, čili je to prostředek ochrany zdraví.

  • § 106, zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v odstavci 4), ukládá zaměstnancům povinnost dbát o svou vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a i bezpečnost a zdraví svých spolupracovníků. V odst.d), je dále uvedeno -dodržovat stanovené bezpečné pracovní postupy, používat přidělené pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a další ochranná zařízení pro ochranu života a zdraví a tyto svévolně nevyřazovat z provozu.

 Z mého pohledu svazového inspektora BOZP je ochranná rouška ochranným prostředkem před kapénkovou nákazou – infekcí zaměstnanců a všech občanů ČR.

 Pokud jsou občané ČR povinni, dle nařízení vlády ČR ze dne 9.4.2020 tyto ochranné roušky používat, jedná se o prostředek ochrany života a zdraví a nikoliv o ochranný pracovní prostředek schváleného typu.

 

Bohumír Velčovský

svazová inspekce BOZP

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Radek Špicar: Nacházíme se v pasti levné ekonomiky. Zaměstnanci musí být schopni rekvalifikace. Úkolem zaměstnavatelů je jim pomoci

  • Zveřejněno: 10.06.2021

Průmyslová výroba v České republice v dubnu meziročně stoupla o rekordních 55,1 procenta, produkce se ovšem srovnává s obdobím nebývalého propadu způsobeného koronavirovou pandemií. „Předpovídali jsme, že restart bude rychlejší než v letech 2008 až 2009, a čísla to teď potvrzují. Máme z toho velkou radost,“ prohlásil v Interview Plus Českého rozhlasu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.