• Zveřejněno: 14.04.2020

Je a nebo není ochranná rouška osobní ochranný pracovní prostředek schváleného typu?

Tato skutečnost není nikde definována ani uvedena. Všeobecně se hovoří o ochraně úst a nosu proti kapénkové nákaze, čili je to prostředek ochrany zdraví.

  • § 106, zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v odstavci 4), ukládá zaměstnancům povinnost dbát o svou vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a i bezpečnost a zdraví svých spolupracovníků. V odst.d), je dále uvedeno -dodržovat stanovené bezpečné pracovní postupy, používat přidělené pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a další ochranná zařízení pro ochranu života a zdraví a tyto svévolně nevyřazovat z provozu.

 Z mého pohledu svazového inspektora BOZP je ochranná rouška ochranným prostředkem před kapénkovou nákazou – infekcí zaměstnanců a všech občanů ČR.

 Pokud jsou občané ČR povinni, dle nařízení vlády ČR ze dne 9.4.2020 tyto ochranné roušky používat, jedná se o prostředek ochrany života a zdraví a nikoliv o ochranný pracovní prostředek schváleného typu.

 

Bohumír Velčovský

svazová inspekce BOZP

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Satelitní snímky polí měly ulevit byrokracii. Místo toho je kontrol dvojnásobek

  • Zveřejněno: 07.12.2023
Kontrola zemědělců z vesmíru prostřednictvím satelitů dostala po „porodních bolestech“ při spouštění letos v létě další ránu. Státní zemědělský intervenční fond si od systému AMS, který přikázala používat Evropská komise, sliboval snížení kontrol přímo na polích. iDNES

Zemědělské organizace Visegrádu znovu vyzvaly EU, aby zarazila bezcelní dovoz nekvalitní ukrajinské produkce

  • Zveřejněno: 09.12.2023
Organizace sdružující zemědělce v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku se shodly, že je nezbytné řešit dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny, které přes původní záměr Evropské komise ulehčit Ukrajině vývoz k tradičním odběratelům končí na evropském trhu. Vyzvaly proto své národní vlády ke společnému postupu a hájení zájmů zemědělců a potravinářů v Bruselu.