• Zveřejněno: 04.04.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

„Protierozní vyhláška v navržené podobě vhodně doplňuje již řadu let používané nástroje, které jsou používány při ochraně zemědělského půdního fondu,“ říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle něho, jak oznámil na tiskové konferenci Zemědělského svazu ČR, kterou svaz uspořádal před několika dny, je současný návrh výsledkem dlouholetých jednání mezi ministerstvem životního prostředí a odborníky na ochranu půdy a zemědělství.

Martin Pýcha na počátku této tiskové konference uvedl, že v poslední době jsme v situaci, kdy se někteří politici a některé organizace vyjadřují k návrhu protierozní vyhlášky a sdělují k ní různé názory. Načež konstatoval, že Zemědělský svaz ČR je v tomto smyslu vnímá jako důležité, protože jsou součástí právě probíhající diskuse o podobě protierozní vyhlášky. Ovšem, na druhé straně, jak dále uvedl, rovněž i Zemědělských svaz ČR, který reprezentuje zájmy naprosté většiny aktivních zemědělců, chce k tomuto problému rovněž veřejně vyjádřit i svůj vlastní názor. Konstatoval, že po celou dobu, co jednání kolem protierozní vyhlášky probíhala, se svaz snažil prosadit či zajistit jednu klíčovou věc, a to, aby zde nebylo několik souběžně fungujících legislativ na ochranu půdy. „Jde totiž o to, aby nová verze protierozní vyhlášky navazovala na tu stávající legislativu, která se ochranou půdy protierozní zabývá,“ zdůraznil Martin Pýcha.

V této souvislosti se předseda Zemědělského svazu ČR důrazně ohradil proti tomu, že některá tvrzení, která jsou v médiích naší veřejnosti předkládána, jsou podávána tak, že zemědělcům je v podstatě jedno, jakým způsobem hospodaří. Toto falešné tvrzení Martin Pýcha jednoznačně odmítl. Podle něho jsou tyto názory prezentovány v tom smyslu, že zemědělcům je údajně jedno, že na půdě, na které hospodaří, se vyskytuje eroze. Rovněž toto tvrzení Martin Pýcha důrazně odmítl. „Každý řádně hospodařící zemědělec se snaží, aby na pozemcích, na kterých hospodaří, nebyla eroze. S tím, že se snaží minimalizovat riziko eroze, která by byla způsobena vodními nebo větrnými vlivy,“ objasnil postoj našich zemědělců Martin Pýcha.

Načež na tuto část svého úvodního vykladu Martin Pýcha navázal s tím, že protierozní vyhláška, byť to tak někdo vykládá, není jediný nástroj na ochranu půdy před erozí. „Jinými slovy, když momentálně neplatí protierozní vyhláška, tak neplatí, že půda není žádným způsobem chráněna. Již od roku 2010 jsou zde různé druhy legislativy, které se zaměřují na protierozní ochranu. Především zde máme evropskou legislativu, kterou do České republiky překlápíme pod zásadami udržení dobrého enviromentálního stavu. Tato evropská legislativa přináší opatření, které se přímo či nepřímo dotýkají rovněž i eroze,“ konstatoval Martin Pýcha.

Podle Martin Pýchy kritika zemědělců vychází z filosofie, že kvůli několika případům, přitom je otázkou, zda tyto případy jsou způsobeny nezodpovědným přístupem jednoho zemědělce, anebo nějakým mimořádným klimatickým jevem, na všechny zemědělce se společnost potom dívá jako na darebáky. „My, tento názor odmítáme. Odmítáme názory, abychom na zemědělce koukali prizmatem špatného hospodáře,“ zdůraznil Martin Pýcha. Podle něho jde obecně o problém celé české legislativy. Společnost se pak dívá na zemědělce, že chtějí protierozní vyhlášku obcházet. Podle Martina Pýchy to není pravda. Zdůraznil, že prvotním zájmem každého zemědělce je, aby nepřicházel o ornici. V případě, že tato situace nastane, tak je to v podstatě pro daného zemědělce trest, je to na jeho pozemku, který tak ztrácí svoji hodnotu. V případě, že se to stane na pozemku jiného vlastníka, na němž daný zemědělec hospodaří, jde potom o dvoustranný vztah vlastník – uživatel. Takže, i v tomto případě hrozí, že když by eroze znehodnotila hodnotu půdy, narušilo by to jejich dvoustranný vztah. Ani v tomto případě, tedy zemědělec nemůže připustit erozi půdy.

Pokud jde o průběh vyjednávání kolem definitivního znění protierozní vyhlášky, Zemědělský svaz ČR, celou situaci, jak posléze vyústila, chápe jako dobrý kompromis. Martin Pýcha k tomu dále dodal, že kdy dojde k erozi, tak podle platných právních předpisů je příslušný zemědělec sankcionován, neboť přichází o dotace. V této souvislosti Martin Pýcha odmítl snahu některých institucí a organizací o to, aby v rámci protierozní vyhlášky platila dvojí pravidla, to je jednou ze strany evropské legislativy a podruhé ze strany české legislativy. V této návaznosti uvedl, že „jsme rádi, že ministerstvo životního prostředí nakonec pochopilo, o co nám, jako nevládní organizaci, šlo. To je, že tuto vyhlášku vnímáme jako rozumný a akceptovatelný kompromis.“
  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Odbory a zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby prodloužila Antivirus do konce června

  • Zveřejněno: 12.04.2021

Odbory a zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby prodloužila Antivirus do konce června, řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula na tiskové konferenci po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity. Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) je na případném prodloužení shoda. Během dnešního zasedání tripartity zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů jednali o dalším postupu a opatřeních v covidové epidemii.

Tripartita řešila stav epidemické situace a podporu ekonomiky

  • Zveřejněno: 12.04.2021
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 12. dubna 2021 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali programy na podporu regionů, zaměstnavatelů i zaměstnanců, velké dopravní stavby, řešení kůrovcové kalamity, dopady Zelené dohody pro Evropu nebo aktuální stav epidemické situace.

Startuje program na podporu podnikatelů Covid 2021, připraveno je šest miliard korun

  • Zveřejněno: 12.04.2021
Podnikatelé mohou od pondělní deváté hodiny ranní začít žádat o podporu z nového programu Covid 2021. Získat budou moci příspěvek 500 korun na zaměstnance na den za dobu od 11. ledna do 31. března. Podmínkou vstupu do programu je propad tržeb za leden až březen alespoň ve výši padesáti procent proti stejnému období loňského, nebo předloňského roku.