• Zveřejněno: 13.07.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

S odkazem na zkušenosti získané během pandemie Covid-19 a narušení dodavatelských řetězců, o kterých jsme dříve informovali, podle Agrární komory ČR, která čerpala z informace ministerstva zemědělství, vydalo federální ministerstvo zemědělství (USDA) iniciativu Build Back Better. Uvedené finanční prostředky budou vynaloženy na posílení potravinového systému, podporu výroby potravin, lepší zpracování, investice do distribuce a agregace a tržních příležitostí.

Jde o jeden z několika nástrojů, kterými chce administrativa prezidenta Joe Bidena nasměrovat investice do rozvoje převáženě venkovských oblastí USA s cílem podpořit zemědělsko-potravinářský sektor přímými investicemi. Financování uvedených aktivit bude zahrnovat kombinaci grantů, půjček a inovativních finančních mechanismů pro vytyčené priority:

V oblasti produkce zemědělských produktů je záměrem zvýšit podíl producentů, pěstitelů a chovatelů na celkové ceně placené spotřebiteli za výsledný produkt. Peníze budou proudit do současné i budoucí generace producentů i pracovníků v celém potravinovém systému prostřednictvím přímé pomoci, grantů, školení a technické pomoci a dalších opatření.

V sektoru zpracování potravin se ukázal problém se silně konsolidovanou zpracovatelskou kapacitou, kde se vytvořila úzká místa v zásobování. To vedlo k poklesu efektivní kapacity závodů a například porážek v masozpracujících závodech. Zemědělci měli často potíže soutěžit o přístup ke zpracovatelské kapacitě, a proto poputují investice do podpory nových a rozšířených regionálních zpracovatelských kapacit.

V oblasti distribuce potravin byl systém během pandemie zatížen kvůli dlouhým přepravním vzdálenostem a nedostatečným investicím do místních a regionálních kapacit. Podpořeny tak budou infrastrukturní projekty do potravinového systému, aby byl více odolný, flexibilní a pohotový.

Užší vazba mezi spotřebiteli producenty se jeví jako potřebná, neboť rozdíl mezi náklady na zdravotní péči a potraviny je vyšší, než v jakékoli jiné vysoko-příjmové zemi. Přesto je v USA vyšší míra onemocnění souvisejících se špatným stravováním a nižší průměrná délka života než v takových zemích. Na druhou stranu malí a střední výrobci bojují se spravedlivým přístupem na trhy a iniciativa tak bude podporovat nový a rozšířený přístup na trhy pro různé pěstitele a chovatele, ale zároveň i pomáhat spotřebitelům v přístupu ke zdravým potravinám.

Z výše uvedených řádků je patrné, že jednotlivé kroky musí administrativa ještě rozpracovat do detailních dotačních a podpůrných finančních nástrojů. Tento podstatný finanční balík jde nad rámec podpor, které normálně do zemědělského sektoru proudí. Spolu s dalšími podpůrnými programy ještě z Trumpovy éry jde o důležité finanční injekce na rozvoj amerického zemědělství a potravinářství.

  • Zdroj: MZe, Agrární komora ČR
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

„Řekli nám, že biopaliva jsou pozitivní a teď nejsou? Jenže my už do nich investovali,“ reagoval Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, na novou zprávu OSN o situaci v zemědělství

  • Zveřejněno: 24.09.2021

Podle nové zprávy OSN až devadesát procent zemědělských dotací v rámci celého světa poškozuje životní prostředí a prohlubuje klimatickou krizi. „Zemědělství je bezpochyby hlavní příčinou úbytku biodiverzity v Evropě,“ prohlásil v rozhovoru pro Český rozhlas Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha s tímto tvrzením nesouhlasí a uvedl, že „Evropská unie naopak v poslední době intenzivně přesměrovává podporu z produkce na ekologičtější přístupy.“

Zemědělský resort už vyplatil zemědělcům zasaženým tornádem přes půl miliardy korun, zájemci dostali i dřevo na stavbu a otop

  • Zveřejněno: 25.09.2021

Platební agentura Ministerstva zemědělství ČR, tj. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), už vyplatila zemědělcům, které v červnu zasáhlo tornádo, přes půl miliardy korun. Je to zhruba 80 procent nahlášených škod. Další pomoc přišla od Lesů ČR, které lidem poskytují dřevo na nové krovy, na otop, případně sto tisíc korun. Takto už rozdělily více než 34 milionů korun.