• Zveřejněno: 01.11.2023

Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. slaví 30. výročí své novodobé historie. Tuto významnou událost připomněla slavnostní akce, která se konala v Písku za účasti klíčových partnerů, bývalého generálního ředitele MVDr. Ladislava Hájka, současných zaměstnanců, spolupracovníků a dalších hostů. Pozvání přijal například starosta Písku Michal Čapek, prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, bývalí ministři zemědělství Jaroslav Palas a Jakub Šebesta a další.  Majitel firmy, Čestmír Motejzík, v rámci oslav reflektoval pozitivní i negativní okamžiky novodobé historie firmy. Vyzvedl momenty, které firmu dovedly tam, kde je dnes, a zároveň se nevyhnul ani obtížným situacím, které byly součástí podnikatelské cesty. Poděkoval všem přítomným za jejich dlouholetou podporu a spolupráci, zejména současným i bývalým zaměstnancům, kteří přispěli k úspěchu firmy svou poctivou a obětavou prací. Čestmír Motejzík také připomněl významnou roli Václava Korandy, prvního majitele masokombinátu. Václav Koranda se stal majitelem společnosti 1. července 1993 a převzal zastaralý provoz, který byl odsouzen k zániku. S vizí a odhodláním zahájil přestavbu a modernizaci podniku, díky níž se firma stala úspěšným hráčem na trhu. Oslava třicetiletého výročí firmy MASO UZENINY PÍSEK a. s. byla příležitostí ke vzpomínkám, poděkování a pohledu do budoucna.

V rámci historie zpracování masa a masných výrobků v Písku je třeba připomenout několik významných milníků její historie. Masokombinát v Písku byl zprovozněn v roce 1955 a byl ve své době prvním a nejmodernějším podnikem svého druhu v republice. Nicméně od té doby se do podniku neinvestovalo a na konci 80. let byl na pokraji zániku. Přesto se Václavu Korandovi podařilo v roce 1993 podnik zprivatizovat a zmodernizovat za plného provozu.

Za zmínku stojí i některá statistická čísla. V roce 1994 měla firma 283 zaměstnanců, prodala celkem 8.394 tun masa a masných výrobků, utržila celkem 581. 728. 000,- Kč při průměrné ceně výrobku 69,30 Kč a při průměrné mzdě 7. 500,- Kč. V roce 2001 měla firma 384 zaměstnanců, prodalo se celkem 13.226 tun masa a masných výrobků, firma utržila rekordní 1. 174. 311. 000,- Kč při průměrné ceně výrobku 88,80 Kč, při průměrné mzdě 15. 500,- Kč. Naproti tomu v roce 2022 firma zaměstnávala 367 zaměstnanců, prodala 10.303 tun masa a masných výrobků, tržby byly 891.780.000,- Kč, průměrná cena výrobku 100,- Kč. Od roku 1993 vybudovala prodejní síť vlastních kamenných prodejen ŘEZNICTVÍ MÚÚÚ, k dnešnímu roku jich činí již 17 a k tomu má 14 úseků masa v prodejnách COOP. https://www.muuupisek.cz/prodejny/

Masný průmysl se dlouhodobě nachází v tvrdém konkurenčním prostředí a musel si projít i několika krizemi. Na druhou stranu je třeba vnímat pozitivně zejména obrovský progres oboru, nejen přímo v moderních technologiích, ale i v bezpečnosti, hygieně, snížení náročnosti na fyzickou práci a další. „Na straně druhé si sami sobě nastavujeme takové překážky a taková omezení, která by byla v době vzniku firmu nemyslitelná, a i dnes jsou těžko pochopitelná,“ říká předseda představenstva Čestmír Motejzík.

Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. vydala u příležitosti 30 let své novodobé historie bilanční publikaci s názvem 30 let spolu, která je doplněna spoustou zajímavosti, statistik a fotografií z historie i současnosti a natočila firemní spot, který zachycuje poutavý pohled na cestu, kterou firma ušla během uplynulých třiceti let.

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Satelitní snímky polí měly ulevit byrokracii. Místo toho je kontrol dvojnásobek

  • Zveřejněno: 07.12.2023
Kontrola zemědělců z vesmíru prostřednictvím satelitů dostala po „porodních bolestech“ při spouštění letos v létě další ránu. Státní zemědělský intervenční fond si od systému AMS, který přikázala používat Evropská komise, sliboval snížení kontrol přímo na polích. iDNES

Zemědělské organizace Visegrádu znovu vyzvaly EU, aby zarazila bezcelní dovoz nekvalitní ukrajinské produkce

  • Zveřejněno: 09.12.2023
Organizace sdružující zemědělce v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku se shodly, že je nezbytné řešit dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny, které přes původní záměr Evropské komise ulehčit Ukrajině vývoz k tradičním odběratelům končí na evropském trhu. Vyzvaly proto své národní vlády ke společnému postupu a hájení zájmů zemědělců a potravinářů v Bruselu.