• Zveřejněno: 06.12.2023

V Praze dne 5. prosince

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR je velmi znepokojen nastalou situací v cenách potravin v České republice.

Z velkých slibů o zlevnění potravin nezbylo vůbec nic, právě naopak.

Oficiální vyhlášení v médiích o růstu cen potravin od nového roku nezpochybnitelně prokazuje že daňový balíček a jeho úpravy DPH jsou jen další ranou do už tak chudých peněženek obyvatelstva. Tvrzení, že snížení DPH na potraviny o 3 body sníží jejich ceny, je jen zastírací manévr k obhajobě tvrdých dopadů všech dalších opatření vlády na obyvatelstvo.

Nikdo už nemůže pochybovat o tom, že avízovaný růst cen energií se drasticky promítne nejen do cen potravin, ale do nákladů na veškeré životní potřeby.

Již dlouhou dobu zemědělci upozorňují českou vládu na skutečnost, že nedokáže zajistit dodržování zákona o významné tržní síle a zákona o ochraně spotřebitele. Důrazně to zaznělo například také na mezinárodní ekonomické konferenci v březnu t.r., a to za přítomnosti premiéra a ministra průmyslu a obchodu české vlády.

Proto jako zástupci zaměstnanců v rezortu zemědělství se s touto situací nemůžeme smířit a vyzýváme vládu ČR k neprodlenému přijetí nápravy a zamezení dalšího propadu životní úrovně.

Současně žádáme ministra zemědělství Marka Výborného o jednání, na kterém by bylo možné prodiskutovat a přijmout taková opatření, která uvedené zákony budou respektovat.

Bohumír Dufek

předseda OSPZV-ASO ČR

Přílohy:
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení