• Zveřejněno: 01.11.2023
P R O H L Á Š E N Í
 
Asociace samostatných odborů se nemůže smířit s ekonomickým a sociálním vývojem v České republice, který drasticky snižuje životní úroveň občanů, zvyšuje cenu elektrické energie, ceny potravin a daně, a proto se připojuje k odborovému svazu KOVO a uspořádá dne 27. listopadu 2023 akci, kterou chce vyjádřit občanský protest proti současným krokům vlády.
 
Věříme, že všichni, kterým nejsou lhostejné tvrdé a stále se zhoršující životní podmínky, přijdou tuto akci podpořit.
 
Místo a hodina konání akce budou zveřejněny následně.
 
 
V Praze dne 1. listopadu 2023
 
 
Bohumír Dufek
předseda ASO
 
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Asociace samostatných odborů
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení