• Zveřejněno: 08.02.2019
(Praha, 8. února) – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR jako jediný sociální partner neustoupila ani po dnešním jednání se zástupci MPSV ze svých názorů a trvá na tom, aby byli zahraniční zaměstnanci odměňováni stejně jako kmenoví zaměstnanci konkrétního českého zaměstnavatele. KZPS ČR i nadále odmítá návrh, aby byli pracovníci z Ukrajiny honorování minimálně 1,2násobkem zaručené mzdy nebo dokonce mediánem.

 „Zástupci MPSV dnes nepřišli s žádnými novými argumenty. Stanovením jiných mzdových pravidel pro určitou skupinu zaměstnanců na základě státní příslušnosti, nikoliv na základě hodnoty vykonávané práce, porušuje MPSV Zákoník práce, kde je stanoveno, že za práci stejné hodnoty náleží stejná mzda. Ministerstvo svým návrhem také nutí zaměstnavatele porušovat antidiskriminační zákon, kde je uvedeno, že zaměstnavatelé musí zajistit rovné zacházení,“ říká prezident KZPS ČR Jan Wiesner. „KZPS ČR bude nadále jako jediný sociální partner hájit zájmy svých členů i na dalším jednání na nejvyšší úrovní, které svolává předsedou vlády ČR na konec února.“

 

HLAVNÍ ARGUMENTY PROTI VYŠŠÍM MZDÁM PRO PRACOVNÍKY Z UKRAJINY

  • Stanovením jiných mzdových pravidel pro určitou skupinu zaměstnanců na základě státní příslušnosti, a ne na základě hodnoty vykonávané práce, MPSV porušuje Zákoník práce, kde je stanoveno, že za práci stejné hodnoty náleží stejná mzda;
  • MPSV taktéž svým návrhem nutí zaměstnavatele porušovat antidiskriminační zákon, kde je stanoveno, že zaměstnavatelé musí zajistit rovné zacházení;
  • v případě přijetí mzdového kritéria dojde též k porušení směrnice EP o jednotném postupu při vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci pro státní příslušníky třetích zemí; návrh MPSV je též v rozporu s Listinou základních práv EU nebo smlouvy o fungování EU;
  • je nutno zdůraznit, že většina malých a středních firem v ČR, které jsou našimi členy, funguje jako subdodavatelské firmy, které mají velmi nízkou marži a většinou si nemohou dovolit navyšovat mzdy, nebo jen minimálně, a právě na tyto firmy by zavedený zvýšeného mzdového kritéria dopadlo nejvíce a úplně by je to odřízlo od Režimu Ukrajina;
  • je třeba vidět, že firmy s náborem mají další náklady včetně zajišťování ubytování, dopravy do zaměstnání, předkladů dokumentů apod.;
  • jako jediný sociální partner důrazně upozorňujeme další souvislostí, že nastavení vyšších mezd pro Ukrajince, je úplným popřením kolektivních smluv, které MPSV, odbory, ale i zaměstnavatelé, podporují, neboť nejlépe vystihují místní podmínky a možnosti.

 

 

Kontakt:

Kamil Chalupa

kamil.chalupa@allmedia4u.cz

+420 602 865 834

KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti: stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb.

Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě. Více na www.kzps.cz.

  • Zdroj: KZPS ČR
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Ochrana vody v přírodě – to je výzva nejen pro státní orgány a samosprávu, ale především i pro celou naši veřejnost!

  • Zveřejněno: 18.04.2019

Pod záštitou předsedy vlády ČR Andreje Babiše a ministra zemědělství Miroslava Tomana se ve středu v Praze uskutečnila mezinárodní konference „Ochrana vody v přírodě“, jejímiž pořadateli byl Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ASO) ve spolupráci s Agrární komorou ČR.

Superhrubá mzda znovu na zrušení

  • Zveřejněno: 22.04.2019

Ministryně financí Alena Schillerová se znovu pokusí o zrušení takzvané superhrubé mzdy, návrh chce předložit koalici do konce června. Její návrh bude počítat i se snížením daně z příjmu z hrubé mzdy z dnešních asi 20 na 19 procent. Podle zpravodajství České televize ministryně naopak definitivně opustila plán spojovat zrušení superhrubé mzdy se zvýšením zdravotního pojištění a s rušením plateb za státní pojištěnce.

 

Eurokomisař pro zemědělství couvá od tvrdého zastropování dotací

  • Zveřejněno: 23.04.2019

Už od roku 2021 má platit nová evropská zemědělská politika, která zahrnuje i pravidla pro čerpání dotací z unijního rozpočtu. Evropská komise navrhuje, aby od toho data přímé dotace z hektaru, či zvířete byly zastropovány na šedesáti tisících eur pro jeden zemědělský subjekt. Česká republika společně se Slovenskem a Německem se dlouhodobě netají odporem k tomuto přístupu.